• Vereniging | Ereleden

 • Een voetbalverenging staat en/of valt met vrijwilligers die de vele voorkomende werkzaamheden uitvoeren. Voetbalvereniging Foreholte kan zich gelukkig prijzen met vrijwilligers die zich met hun hele ziel en zaligheid voor de vereniging inzetten of ingezet hebben. Foreholte staat voor een open en gezellige voetbalverenging waarbij de prestaties naast de gezelligheid en saamhorigheid, noem het familiegevoel, bovenaan staan.  In het ruim 80-jarige bestaan zijn er meerdere mensen geweest die zoveel voor de vereniging hebben gedaan dat de vereniging heeft besloten deze erelid te maken van onze vereniging. Dit zijn degenen die op bestuurlijk vlak het onderscheid hebben gemaakt, die veel tot stand hebben gebracht, die zich vele jaren hebben ingezet in een bepaalde functie. Mensen die Foreholte hebben gemaakt tot de vereniging die ze nu is. Mensen met een rood-wit hart die wij graag aan u willen voorstellen.

  Terugkijkend in de historie van de vv Foreholte is er een aantal mensen die zich op meer dan voortreffelijke wijze hebben ingezet voor onze voetbalvereniging. Zij zijn daar op gepaste wijze voor geëerd en gewaardeerd en benoemd tot erelid. Één vrijwilliger is benoemd als erevoorzitter.

 • Erevoorzitters

 • Peter van Kesteren

  - 2008

  Nam in 1986 de voorzittershamer over van Piet Warmerdam. Onder zijn voorzitterschap kwamen de tribune, de draaiing van het hoofdveld, de kunstgrasvelden en het kleedkamergebouw tot stand. Niet voor niets gekozen tot ere voorzitter na een periode van 21 jaar. Hoogtepunt was het 75 jarig jubileum.

 • Ereleden

 • Piet vd Hulst

  - 1956

  Vele jaren bestuurslid, bescheiden mens, kei van een verenigingsman,

 • Carel Heuzen

  - 1957

  Medeoprichter. Speelde in 1932 in het eerste elftal. Bestuurslid. Was als oprichter van Foreholte tevens een van de personen die een stoel bezetten in het bestuur van Foreholte waarin hij afgevaardigde was naar het district.

 • Karel Huijts

  - 1959

  Medeoprichter. eigenaar van een kapperszaak met tussen door wat fotografie was in 1932 één van de oprichters van Foreholte waar hij de functie van penningmeester bekleedde.

 • Cees van den Berg

  - 1962

  Werd tot erelid benoemd na jarenlang de secretarisfunctie te hebben uitgevoerd. Tevens is Cees één van de personen die op 25 augustus 1932 bij de oprichting betrokken was. De eerste jaren was Cees onderdeel van de elftalcommissie. Vanaf 1934 was hij secretaris.

 • Jan van der Hoeven

  - 1968

  Jan van der Hoeven, jarenlang secretaris. Een gemeente ambtenaar van Voorhout afkomstig van Voorschoten en spelend bij voetbalvereniging Docos. Hij heeft jarenlang de functie als secretaris bekleed. Tevens was Jan de praatpaal en regelaar tussen Foreholte en onze welbekende voetbalbond "KNVB".

 • Jan van Dijk

  - 1986

  Jan van Dijk, Vervolgens is Jan als kantinebeheerder actief geweest en was grotendeels bij alle bouwwerkzaamheden actief betrokken.

 • Piet Warmerdam

  - 1986

  Nam in 1986 afscheid.

 • Herman Godijn

  - 1990

  Herman Godijn. Hij heeft actief bijgedragen aan de oprichting van de jeugkampen en vervolgens de rol als secretaris op zich genomen.

 • Piet van Wouw

  - 1991

 • Piet Hulsebosch

  - 1997

 • Willem vd Ploeg

  - 2000

  Vele jaren in het bestuur als kantinebeheerder, Nu (2011) heeft hij nog steeds de touwtjes van de kantine strak in handen.

 • Piet Ruigrok

  - 2001

  Vele jaren speler van het eerste, veel jaren penningmeester.

 • Theo v. Werkhoven

  - 2002

  Jongste bestuurslid ooit, jeugdbestuur, lid kerstveilingscommissie.

 • Wim van Dijk

  - 2002

  Onder meer 20 jaar lang bestuurslid overige senioren, 1982 - 2002.

 • Jan Schrama

  - 2002

  Jarenlang jeugdvoorzitter geweest en voetbalde tot op hoge leeftijd, was na jaren lang te hebben gevoetbald,b.t. het materieel. Vanwege zijn betrokkenheid bij de jeugd werd het tweejaarlijkse "Jan Schrama" toernooi naar hem vernoemd.

 • Hans vd Berg

  - 2003

  Van clubblad tot selectiezaken en van penningmeester tot contactpersoon naar de pers: Hans. Vraag en Hans en Hans zegt "ja".

 • Peter Noordermeer

  - 2005

  Op jonge leeftijd toegetreden tot het bestuur.

 • Dick vd Holst

  - 2010

  7 jaar als jeugdvoorzitter en 9 jaar als penningmeester in het bestuur zitting gehad, transformeerde de functie van penningmeester van "centen teller" tot financial controller.

 • Rob van der Klugt

  - 2011

  Jaren lang bestuurslid: jeugdvoorzitter, betrokken bij Jeugdkamp, scheidsrechter, begeleiding van jonge scheidsrechters, invoering presentatiegids, nieuw logo en oprichter van de sponsorclub.

 • Cock van Leeuwen

  - 2015

  Tijdens zijn actieve voetbalcarrière heeft Cock al het initiatief genomen voor het zelfstandig organiseren van het jeugdkamp voor VV Foreholte. Daarnaast is hij ook jeugdleider en jeugdtrainer geweest. Als goede voetballer heeft Cock jaren in het eerste van Foreholte gespeeld. Nadat Cock zijn schoenen aan de wilgen had gehangen, heeft hij zitting genomen in het hoofdbestuur met diverse portefeuilles, (voetbal)technische zaken en facilitaire zaken. De eerste stappen voor het opleveren van het Technisch VerenigingsPlan (TVP) zijn door Cock gezet. De vereniging werd steeds groter en dus ook de behoefte aan ruimte. Cock heeft als bestuurslid facilitaire zaken aan de wieg gestaan van tal van uitbreidingen, denk hierbij aan het kleedkamer gebouw, draaien en opleveren van extra velden, alsmede het vormgeven van een technische dienst voor het dagelijks onderhoud. De transitie van natuurgras naar kunstgras heeft Cock nadrukkelijk gevolgd en begeleid. De pragmatische, voortvarende en professionele aanpak is kenmerkend voor Cock als bestuurder en gaf VV Foreholte op vele plaatsen een gewenste versnelling. Nog altijd kunnen we een beroep doen op de bouwkundige kennis van Cock. Terecht benoemd tot erelid bij zijn afscheid uit het hoofdbestuur in 2015. Leuk om te vermelden is dat zijn beide kinderen de traditie van het jeugdkamp voortzetten.

 • Jan Regeer

  - 2018

  Jan is 11 jaar voorzitter geweest en zwaaide tijdens deze vergadering af als preses. Onder zijn leiding groeide de vereniging enorm in ledenaantal en wist hij de cultuur te bewaken. Dit alles vanuit het geldende perspectief van de normen en waarden die wij als club wensen uit te stralen. Diverse mijlpalen zijn: de familiedag, de veiling, de scheidsrechterscommissie, de sponsorclub en de financiële gezondheid van de vereniging.

 • Ton Arroyo

  - 2018

  Ton is zo’n 55 jaar als speler/trainer/vrijwilliger/bestuurder aan Foreholte verbonden. Naast trainer danwel jeugdtrainer (in totaal 28 jaar) is Ton barmedewerker, toernooicommissie, kampstaf en zelfs scheidsrechter geweest. Ton heeft zich voornamelijk op voetbaltechnisch vlak zeer verdienstelijk gemaakt als lid van de technische commissie en als voetbaltechnische zaken heeft hij van Foreholte een stabiele 2e klasser gemaakt.

 • Caroline Dangerman – Bel - 2020

  Caroline heeft met enorme passie en grote energie veel vrijwilligerswerk verzet. De grootste verdiensten is het op de kaart zetten van het jeugdvoetbal en in het bijzonder het vrouwenvoetbal. Tweejaarlijks hebben we een terugkerend regionaal damestoernooi wat haar naam draagt. Niet voor niks heeft onze koning haar in 2019 benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dik verdiend. Vervulde functies vanaf 1977:elftalleidster, kantinemedewerkster, initiatiefneemster damesvoetbal, kantinebestuur, jeugdbestuur, jeugdsecretaris, jeugdkamp, wedstrijdsecretaris, secretaris hoofdbestuur. Caroline Dangerman-Bel een vrouw die haar mannetje staat, betrokken bij ontelbare hand- en spandiensten voor onze club, een groot bestuurlijk verantwoordelijkheidsgevoel en voorvechter voor diversiteit. Het eerste vrouwelijk erelid.   

 • Martin Weijers - 2021

  Martin Weijers is altijd behulpzaam en zoekt actief samenwerkingen, is benaderbaar en denkt in mogelijkheden om (meer) mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen.

  2000 – 2005: Webmaster
  2004 – 2006: Jeugd coördinator
  2006 – 2016: Jeugdvoorzitter
  2016 – 2021: Bestuurslid vrijwilligers en overige senioren

 • Leden van verdiensten

 • Mark Aartsma

  - 2006

  Vele jaren selectiespeler, daarna trainer begeleider

 • Henk Suiker

  - 2007

  Heeft zijn sporen absoluut verdiend, begeleider, grensrechter, scheidsrechter, gastheer, voeger,

 • Leo Vos

  - 2007

  Barmedewerker, maar vooral bijna 25 jaar de dé keeperstrainer van Foreholte

 • Tinus Bel

  - 2007

  Tinus Bel (de man die nooit buitenspel stond, Heeft zijn steentje bijgedragen aan de lotto/toto commissie. Daarnaast bracht hij de Hurry Up rond in de buitenwijken en heeft hij bardienst gedraaid op vrijdagavond. Tot vlak voor zijn overlijden was hij, samen met zijn vrouw Tiny,

 • Rob vd Nouland

  - 2008

  Rob is heel veel jaren jeugdleider geweest. Was betrokken bij het jeugdkamp. Heel lang barmedewerker een vrijwilligerstaak die hij nog steeds vervult.

 • Annie Schipper

  - 2009

  Begonnen als trainster van de F-jeugd heeft zij veel werk verzet voor: kersttoernooi in de Gaasbak, jaarlijkse sportdag op Hemelvaartsdag, jeugdtoernooien. Daarnaast is ze maar liefst 17 keer meegeweest op jeugdkamp en is zij een aantal jaren Hoofdleider geweest op zaterdagochtend.

 • Ed Rosman

  - 2010

  Man van de lay-out, Nu verantwoordelijk voor de presentatiegids, kerstveilingboekje, lay-out website,

 • Wout Bottema

  - 2011

  Fietst regelmatig naar het sportpark, verantwoordelijk voor de reclameborden,

 • Dirk Kranenburg

  - 2011

  Eén van de jongste leden van verdienste, Via zijn zoon betrokken bij het leiden en trainen van teams. Èèn van de dragende krachten van het Team Logistiek,

 • Herman Prins

  - 2012

  Een behoorlijke inkomstenbron voor de vereniging. Daarnaast is hij vele jaren leider en grensrechter geweest, van onder andere het 3e en 6e,

 • Kees van Kempen

  - 2012

  Jeugdleider, scheidsrechter

 • Jan van Kempen

  - 2012

  Jeugdleider, scheidsrechter, Maar het meest herkenbaar is toch een stapel glazen in zijn handen.

 • Arjan Cuvelier

  - 2013

  Jeugdleider, Jeugdbestuur, Leider zaterdagselectie, Leider zondag 3, Leider zondag 2, medewerker Jan Schrama Toernooi

 • Tiny Bel

  - 2013

  Twee jaar heeft ze op de woensdagmiddagen het uitgifteluik bevrouwd. Maar het meest bekend is ze van het feit dat ze al sinds mensenheugenis iedere zondag de gasten ontvangt bij thuiswedstrijden van het eerste. Eerst nog met haar man Tinus, ook Lid van Verdienste.

 • Henk van der Berg

  - 2014

  De man "achter" de dweilmachine, medewerker "maandagochtendgroep"

 • Ton Tettero

  - 2014

  Vanaf 1969 Jeugdleider, Scheidsrechter, toto- en lotto medewerker, Barmedewerker, Typen, stencilen, vergaren en nieten “oude” Hurry up en de Voltreffer (voorloper van de “nieuwe”Hurry up)., Redacteur de Voltreffer, Leider NKS kampen, Mede-initiatiefnemer en organisator van de jaarlijkse voetbaldag, Kampstaf jeugdkamp Foreholte, (Jeugd)trainer, Begeleider stage-lopers, Lid technische commissie (jeugd)

 • Cees van Kampen

  - 2015

  Niet weg te denken uit diverse activiteiten binnen Foreholte. Zo is/was hij bardienstmedewerker, masseur, oproeper van Foreholte 1, spreekstalmeester bij kampioenschap en drijvende kracht achter de Supportersvereniging Vrienden van Foreholte.

   

 • Joop Warmerdam

  - 2015

  Medewerker bar (sinds mensenheugenis), warme hapjes bij zowel positieve als negatieve resultaten, jeugdleider, scheidsrechter junioren en senioren, daarnaast werd bij kampioenschappen en sportdagen tractor met platte kar ingezet.

 • Michel Meeuwisse

  - 2016

  Is niet weg te denken uit het grote scheidsrechtersgilde wat Foreholte rijk is. Jarenlang zorgde Michel ervoor met zijn team dat alle (jeugd)wedstrijden voorzien werden van een scheidsrechter. Met een steeds groter wordende jeugdafdeling is dit een hele opgave.

 • Henk van Werkhoven

  - 2016

  Een man met vele kwaliteiten op de achtergrond. Sinds 1969 verbonden aan Foreholte als spelend lid en als vrijwilliger. Binnen de club kennen we Henk uiteraard als voorzitter van het veilingcomité.

 • Peter van der Lans

  - 2017

  Is niet weg te denken als grensrechter van Foreholte 2. Vijftien seizoenen hanteerde hij de vlag. Daarnaast is Peter altijd inzetbaar als vrijwilliger bij grote evenementen in diverse functies. Er kon en kan altijd een beroep gedaan worden op Peter.

 • Gert Bol

  - 2017

  Een man met vele functies de afgelopen jaren. Van leider tot trainer, van jeugdbestuurder tot initiatiefnemer van het Edwin van der Sar Toernooi. Binnen de club kennen we Gert uiteraard als Hoofdpiet en zijn slogan #wijzijnforeholteenwijzijndebeste.

 • Frits van Arkel

  - 2018

  Is niet weg te denken als scheidsrechter binnen Foreholte. Maar daarnaast ook lid van de scheidsrechtercommissie, speaker, draait hij bardienst en verzorgd hij samen met zijn vrouw voor de ledenadministratie. Er kan altijd een beroep gedaan worden op Frits.

 • Marja Rosman

  - 2018

  Een vrouw die haar mannetje staat binnen Foreholte en binnen het kantinebestuur. Verzorgd voor honderden senioren en vrijwilligers de barbecues en is altijd benaderbaar voor hand en spandiensten. Bijzonder is dat haar man Ed in 2010 dezelfde onderscheiding mocht ontvangen.

 • Hans van den Nouland

  - 2018

 • Bart Krol

  - 2019

  Bart geeft al 16 jaar training aan de jongste jeugd, is betrokken bij de succesvolle samenwerking met het MBO Rijnland en tevens betrokken bij het begeleiden en opleiden van de jonge of nieuwe scheidsrechters.

 • Paul Jochemsz

  - 2019

  Paul is een multifunctionele 1000-poot, moet er iets of ergens iets geregeld worden dan popt zijn naam altijd op, hij is oud bestuurder en niet weg te denken bij 7 X 7, zijn stem herkent iedereen direct als hij al dan niet de microfoon hanteert. Deze heer is altijd bereid positief mee te denken, te praten en te doen.

 • Cees Colijn

  - 2019

  Cees is ruim 65 jaar betrokken bij voetbalvereniging Foreholte. De eerste gedachte gaan naar het “scheve veld” op de rijnsburgerweg waar hij als kleine jongen al vrijwilligerstaken verrichtte. Cees vervolgde zijn carrière enthousiast verder bij Foreholte. Als voetbalvader, als onderhoudsmedewerker van het nieuwe kleedkamergebouw en als stille kracht in de ‘maandagmorgengroep’.

  Hij heeft het allemaal met veel plezier gedaan en is enorm trots op de gemoedelijke sfeer binnen de club en op al die vrijwilligers die de vereniging maken. En wij zijn trots op Cees, vandaar deze waardering. Cees bedankt!

 • Bert Vrolijk

  - 2019

  Bert is als voetbalvader begonnen in 1991 als leider bij zijn oudste zoon. Daarnaast is hij trainer geweest. Vanaf 1997 tot 2007 zat Bert in het jeugdbestuur. Bij het verlaten van het jeugdbestuur werd het bekende kerstzaalvoetbaltoernooi naar hem vernoemd. Verder is hij vanaf het begin betrokken in de organisatie van het Jan Schrama Toernooi en heeft hij de eerste aanzet gegeven voor de vrijwilligerscommissie. 

 • John van Dijk

  - 2019

  John zette zijn eerste stapjes op de Elsgeest als kind van 6 jaar. John heeft alle teams doorlopen waaronder ook het eerste elftal. Na zijn actieve loopbaan als voetballer is John betrokken gebleven bij Foreholte als leider en trainer van zijn zoon. Daarnaast heeft John zo'n ruim tien jaar in het jeugdbestuur gezeten en heeft hij een eigen leden en wedstrijd registratiesysteem ontworpen. Voor het Jan Schrama Toernooi heeft hij het toernooiprogrammatuur gemaakt wat we nog steeds gebruiken. Daarnaast heeft hij een bijdrage in de quiz op het visuele vlak.  

 • Michel Jansen

  2020

  Michel is een echte ‘super vrijwilliger’, die al jaren actief is binnen Foreholte; leider, trainer, jeugdkamp, veiling en jeugdbestuur. Daarnaast zet hij zich ook in voor samenwerkende evenementen met andere verenigingen waaronder het kuipzwammmen van De Bokken. Hij streeft altijd naar perfectie en houdt iedereen op zijn ‘eigen wijze’ scherp voor zijn Foreholte. Uiteraard kennen we hem al jaren als ‘kantinebaas’ van De Elsgeest.

   

 • Erwin van der Linden

  2020

  Erwin is begonnen als leider/trainer bij zijn voetballende kinderen en is daarna ruim 10 jaar (jeugd) selectietrainer/coach geweest. Helpt graag mee onze vereniging draaiende te houden. Van scheidsrechter tot (mede) webmaster, reporter en coördinator JO17/19 en MO17/19 in het jeugdbestuur. Sinds verleden jaar ook coördinator van het kerstzaalvoetbaltoernooi.  Erwin is heel vaak rond de velden te vinden. Zijn bekende lijfspreuk, er is altijd wel iets te doen!''

   

 • Jan Homan

  2023

  Jan is ‘oud’ Foreholte één kampioen en al meer dan 30 jaar vrijwilliger. Heeft zijn sporen meer dan verdiend op het voetbaltechnische vlak binnen de club. Heeft zitting gehad in de technische commissie en in het hoofdbestuur. Is van diverse teams trainer en leider geweest, zowel selectie als niet-selectie teams. Is altijd erg betrokken en heeft een heel groot hart en passie voor onze jeugdafdeling en opleiding. Jan is altijd bereidt om te helpen en te ondersteunen daarin. Foreholte is gewoon zijn cluppie.

 • John Evers

  2023

  John is al jaren betrokken binnen Foreholte in diverse functies. Is begonnen als vrijwilliger in de scheidsrechterscommissie toen zijn zoon begon te fluiten. Hij begeleidt jonge scheidsrechters en regelt de scheidsrechtersbezetting voor alle wedstrijden ieder weekend. Met dat laatste is hij pas echt tevreden als het helemaal rond is. Daarnaast verricht hij talloze hand en spandiensten binnen de club; het steken van de Foreholte corsowagen, de jaarlijkse Foreholte veiling en loterij. Daarnaast is hij initiatiefnemer geweest van het Foreholte jubileum glas. Blijft naar eigen zeggen nog heel lang vrijwilliger van Foreholte.

 • Floris van Dam

  2023

  Met grote waardering eren we postuum de inzet van Floris. Zijn betrokkenheid was grenzeloos. Betrokken als voetbalvader en trainer van Jip. Maar ook in zijn rol als lid van de sponsor- en de veilingcommissie deed hij altijd net een stapje extra. Floris bracht vele nieuwe sponsoren aan, wat resulteerde in een exponentiële groei van de reclameborden langs de velden. Met veel enthousiasme organiseerde hij zakelijke evenementen voor de businessclub en speelde hij een belangrijke rol bij het bedenken van de nu al zeer succesvolle sprekersavonden. 

  Floris verongelukte op 26 maart 2023 samen met zijn vriendin Roos. Zijn nalatenschap blijft levendig in onze herinneringen.