• Technisch Verenigingsplan | Foreholte

 • In dit Technisch Verenigingsplan (TVP) worden de doelstellingen vermeld met betrekking tot het technisch beleid en wordt aangegeven met welke middelen deze doelstellingen bereikt moeten worden.

  Een belangrijk speerpunt in de afgelopen jaren was het verbeteren van de opleiding van de jeugd. Dit zal ook de komende jaren de belangrijkste uitdaging blijven, echter met als toevoeging: breder opleiden (gehele jeugd) en meer geënt op de gehele vereniging. Het zelf opleiden van de jeugd en een goed functionerende jeugdafdeling zijn immers van doorslaggevend belang voor het succes van de gehele vereniging.

  In juni 1995 werd op initiatief van een speciaal geformeerde stuurgroep de eerste versie van het Technisch Verenigingsplan (TVP) Foreholte gepresenteerd. Een dergelijk plan was nodig omdat het aantal leden snel groeide en dus een goede organisatie en technisch beleid noodzakelijk werden.

  Het TVP is na 1995 diverse malen aangepast en uitgebreid, de laatste aanpassing is geweest November 2013. Terugkijkend op de laatste revisie zijn de meeste doelstellingen van het TVP 2013 behaald, echter zijn/waren deze met name gericht op selectie teams.

  Het gereviseerde/aangepaste TVP behelst dan ook alle doelstellingen voor alle geledingen in de vereniging, het Technisch Jeugdselectie plan is verwerkt in het TVP en de bijlagen.

  Het Foreholte bestuur ondersteunt dit TVP van harte en erkent de noodzaak van een planmatig technisch beleid. Voor iedereen binnen de vereniging dient het Technisch Verenigingsplan de leidraad te zijn waarmee gewerkt wordt. De gestelde doelen kunnen immers uitsluitend worden bereikt met de inzet en medewerking van alle geledingen binnen de vereniging.

  Bestuur V.V. Foreholte.