• Reglementen | Kantine

 • 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
  2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine of in plastic bekers op het afgesloten terras.
  3. Vanwege de aanwezige jeugd wordt er op zaterdag pas vanaf 12.00 uur alcoholhoudende drank geschonken.
  4. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  a. Personen jonger dan 18 jaar (legitimatieplicht).
  b. Personen die op verzoek van barvrijwilligers geen legitimatie kunnen overhandigen.
  c. Personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren.
  5. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
  6. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende barvrijwilliger of aanwezig bestuurslid van het sportpark verwijderd.
  7. Bij een thuiswedstrijd van het 1e elftal wordt er voor en tijdens de wedstrijd alleen in plastic geschonken.
  8. Conform de wet mag er in de kantine niet meer gerookt worden.
  9. Het bestuur houdt zich het recht voor personen die zich niet aan de huisregels houden van het sportpark te (laten) verwijderen.
  10. V.V.Foreholte is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of andere schade aan goederen