• Verenigingsplan | Foreholte

 • Verenigingsplan Foreholte 2021-2025

  Hier vindt u het verenigingsplan van Foreholte 2021-2025. Het beleidsplan waarin het bestuur haar doelstellingen van Foreholte uitwerkt en beschrijft.

  Waarom een verenigingsplan?
  Aanleiding is de groei en ontwikkeling die Foreholte door maakt de afgelopen jaren. Hierdoor is een beschrijving nodig van de manier waarop we ons als vereniging hebben georganiseerd, welke ambities we met elkaar stellen, hoe we de taken verdelen en hoe zich dit vertaalt in afspraken en processen. Allemaal met als doel de leden van Foreholte van jong tot oud plezier te geven in het sporten en samenzijn bij onze club.

  Wat is het verenigingsplan?
  Het verenigingsplan moet helpen in:
  - Vastleggen van de ambitie;
  - Het verduidelijken en vastleggen van de vereniging en de werkwijze;
  - Het vastleggen van taakverdelingen, afspraken en procedures;
  - Het bevorderen van de gemaakte afspraken, de onderlinge samenwerking en communicatie;
  - Het continu verbeteren van de kwaliteit van de vereniging;
  - Het inzichtelijk maken van ontbrekende aandachtsgebieden in de vereniging.

  De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het verenigingsplan ligt bij het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur deelt de uitvoering van de verschillende onderdelen van het verenigingsplan toe aan de commissies en werkgroepen.

  Een verenigingsplan kan er nog zo prachtig uit zien, kan zo idealistisch zijn als maar mogelijk, de werkelijkheid is de praktijk van iedere dag. Bestuur-, commissie-, andere kaderleden en leden geven samen vorm aan wat op papier is vastgelegd.

  Een vereniging leeft, is niet statisch en blijft veranderen. Het verenigingsplan wordt vastgesteld voor een periode van 5 jaar. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd door het bestuur en waar nodig geactualiseerd.

  Mocht u vragen hebben, mee willen denken of suggesties voor verbetering hebben, u kunt mailen naar verenigingsplan@foreholte.nl .