• Technische Zaken | Verenigingsplan

  • ''V.V. Foreholte is een recreatieve vereniging met een groeiende aandacht voor prestatie, waarbij iedereen zich welkom voelt en waar van leden/ouders en vrijwilligers een betrokken houding wordt verwacht die past binnen onze waarden & normen.'' 
     
    In dit Technisch VerenigingsPlan (TVP) worden de doelstellingen vermeld met betrekking tot het technisch beleid en wordt aangegeven met welke middelen deze doelstellingen bereikt moeten worden.