• Jeugdkamp | Voorwaarden

 • Jeugdkamp Foreholte 10-07-2022 tot en met 16-07-2022


  1.      Toepasselijkheid

  1.1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – het jeugdkamp vv Foreholte.

  1.2.   In deze algemene voorwaarden wordt met "de deelnemer" bedoeld: iedere eindverantwoordelijke (ouders / verzorgers) voor de persoon die mee gaat op jeugdkamp.

  1.3     Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien er contact wordt opgenomen met de staf van het jeugdkamp en deze onder nieuwe voorwaarden overeenstemming bereiken.


  2.       Betaling

  2.1     De deelnemersbijdrage voor het jeugdkamp van vv Foreholte in het jaar 2022 is € 185,-

  2.2     De inschrijving van de deelnemer aan het jeugdkamp van vv Foreholte is pas definitief, als de deelnemersbijdrage is bijgeschreven op IBAN: NL92 RABO 0366 0398 30 ten name van ‘Jeugdkamp Foreholte'. In verband met de onzekerheden omtrent COVID-19 hoeft de betaling pas voldaan te worden als de kamporganisatie beslist het kamp door te laten gaat. De beslissing om het kamp door te laten gaan is afhankelijk van de maatregelen die de overheid en de vereniging hanteren. De beslissing wordt uiterlijk 1 mei 2022 genomen. Er worden geen acceptgirokaarten verstuurd.

  2.3     Wij zijn genoodzaakt om 50% annuleringskosten in rekening te brengen indien er geannuleerd wordt (zie 3.2).

  2.3.a. deze maatregel wordt uitsluitend genomen als er na de beslissingsdatum voor doorgang van het Jeugkamp 2022, een annulering wordt aangevraagd. Dit in verband met de betreffende maatregelen rondom het COVID-19 virus.
  3        Inschrijving

  3.1     De definitieve bevestiging aangaande deelname aan het kamp van 2022 vindt plaats wanneer alle betalingen zijn verwerkt door de kampcommissie. Deze bevestiging zal door middel van digitale bronnen (website of e-mail) gecommuniceerd worden. 

  3.2     Indien de deelnemer de deelname aan het jeugdkamp van vv Foreholte in het jaar 2022 wilt annuleren, kan dit enkel door een e-mailbericht te sturen aan jeugdkamp@foreholte.nl. De annulering van de deelname aan het kamp 2022 zal pas definitief zijn wanneer de kampcommissie dit bevestigd heeft. Wij zijn genoodzaakt om reeds gemaakte kosten in rekening te brengen indien er geannuleerd wordt (zie 2.3).

  3.3     De deelnemer dient het inschrijfformulier naar waarheid in te vullen om misverstanden te voorkomen.

  3.4     In verband met de COVID-19 omstandigheden, is dit jaar de inschrijving vrijblijvend totdat er besloten wordt om het kamp door te laten gaan. 


  4         Social Media

  4.1     Jeugdkamp v.v. Foreholte maakt gebruik van allerlei kanalen en media om ouders, verzorgers en geïnteresseerden te informeren tijdens de kampweek. Met het inschrijven voor het jeugdkamp van v.v. Foreholte, geeft u toestemming om beeldmateriaal te gebruiken voor website, social media e.d. waar eventueel de deelnemer (uw kind(eren)) op voorkomt.