• Jeugdkamp | Voorwaarden

 • Jeugdkamp Foreholte

  Groepsaccomodatie Klonie, Ellertshaar

  14-07-2024 tot en met 20-07-2024

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Toepasselijkheid

  1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – het jeugdkamp vv Foreholte.

  1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met "de deelnemer" bedoeld: iedere eindverantwoordelijke (ouders / verzorgers) voor de persoon die mee gaat op jeugdkamp.

  1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken door kampcommissie, indien en nadat de eindverantwoordelijke contact heeft opgenomen met de kampcommissie (en deze kampcommissie met die eindverantwoordelijke onder nieuwe voorwaarden overeenstemming heeft bereikt).

  2. Betaling

  2.1 De deelnemersbijdrage voor het jeugdkamp 2024 van vv Foreholte bedraagt € 235,- (bestaande uit €215,- inschrijfkosten & €20,- zakgeld).

  2.2 De inschrijving van de deelnemer aan het jeugdkamp van vv Foreholte is pas definitief, zodra de deelnemersbijdrage is bijgeschreven op IBAN: NL92 RABO 0366 0398 30 ten name van ‘Jeugdkamp Foreholte'.

  2.3 Wij zijn genoodzaakt om 50% annuleringskosten in rekening te brengen indien er geannuleerd wordt in de periode vóór 1 april. In de periode na 1 april hebben wij door de reeds gemaakte kosten helaas niet de mogelijkheid om u te voorzien van een restitutie.

  3 Inschrijving

  3.1 De definitieve bevestiging aangaande deelname aan het kamp van 2024 vindt plaats wanneer alle betalingen zijn verwerkt door de kampcommissie. Deze bevestiging digitaal (website of e-mail) gecommuniceerd worden.

  3.2 Indien de deelnemer de deelname aan het jeugdkamp van vv Foreholte in het jaar 2024 wil annuleren, kan dit enkel door een e-mailbericht te sturen aan jeugdkamp@foreholte.nl. Annulering van deelname aan het kamp 2024 is pas definitief zodra de kampcommissie dit bevestigd heeft. Wij zijn genoodzaakt om reeds gemaakte kosten in rekening te brengen indien er geannuleerd wordt (zie artikel 2.3).

  3.3 De deelnemer dient het inschrijfformulier nauwkeurig, volledig en naar waarheid in te vullen (om misverstanden te voorkomen).

  3.4 Zoals aangegeven in artikel 2.2, is de inschrijving van de deelnemer pas definitief zodra de deelnemersbijdrage is bijgeschreven op IBAN: NL92 RABO 0366 0398 30 ten name van ‘Jeugdkamp Foreholte'. Indien er meer aanmeldingen zijn dan dat er plek is op het kamp, is het moment van betaling leidend in de toezegging van een plek.

  4 Social Media

  4.1 Jeugdkamp v.v. Foreholte maakt gebruik van allerlei kanalen en media om ouders, verzorgers en geïnteresseerden te informeren tijdens de kampweek. Met het inschrijven voor het jeugdkamp van v.v. Foreholte, geeft u toestemming om beeldmateriaal te gebruiken voor website, social media e.d. waar eventueel de deelnemer (uw kind(eren)) op voorkomt.