• Lidmaatschap | Algemene informatie

 • Contributie 2020 - 2021 
  Het lidmaatschap loopt van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. Het lidmaatschap wordt minimaal voor één geheel jaar aangegaan. 

  Opzeggen lidmaatschap 
  Opzeggen van het lidmaatschap kan met het opzeggingsformulier dat u op de website van Foreholte (www.foreholte.nl) kunt vinden. Kijkt u onder https://www.foreholte.nl/afmelden. Het opzeggen dient te geschieden uiterlijk twee weken voordat op 1 juli het nieuwe verenigingsjaar ingaat (dus voor 15 juni 2020). Leden die het lidmaatschap beëindigen tussen 1 juli 2020 en 30 september 2020, betalen Euro 25,00 administratiekosten. 

  Bij opzeggingen na 1 oktober blijft de gehele contributie verschuldigd. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan het bestuur beslissen van deze regel af te wijken. 

  Alle mutaties zoals opzeggingen, aanmeldingen, verhuizingen, verandering soort lidmaatschap, etc. moeten worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Op deze manier is het mogelijk de ledenlijst up-to-date te houden. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via de website. Kijkt u onder https://www.foreholte.nl/adreswijziging 

  Contributie 
  Criterium voor de hoogte van de contributie is de geboortedatum, hetgeen overeenstemt met de indeling onder 19, onder 17 etc. De peildatum voor de KNVB is 1 januari 2020. 

  De contributie voor het seizoen 2020 – 2021 bedraagt:

  • Senioren - €186,00
  • Onder 19/18/17/16 - €167,50
  • Onder 15/14/13 - €157,50
  • Onder 12/11 - €147,50
  • Onder 10/9/8 - €142,50
  • Onder 7/Ukken - €90,00
  • Mini Uefa Cup - €67,50
  • G voetbal - €67,50
  • Niet spelend - €32,50

  Automatische incasso
  Wij streven naar een snelle en een volledige afhandeling van contributienota's door gebruik te maken van automatische incasso. Indien geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso, dan wordt een toeslag toegepast van Euro 5,00 per jaar. Het machtigingsformulier voor automatische incasso vindt u onder https://www.foreholte.nl/machtingsformulier
  Kledingplan
  De kledingbijdrage voor seizoen 2020-2021 is vastgesteld op Euro 25,00 per jaar voor jeugdleden, € 40 voor dames senioren en een aanvullende bijdrage van € 20 voor jeugdselectie O13-O19. Deze kledingbijdrage wordt samen met de contributie gefactureerd en geïncasseerd. Voor meer informatie over het kledingplan verwijzen we u graag naar de website. Kijkt u onder https://www.foreholte.nl/kledingplan 

  Overig
  Aan het begin van ieder seizoen vindt de verspreiding van de contributienota's plaats. Let wel op dat u op tijd betaalt. Bij niet tijdige betaling wordt er een speelverbod opgelegd tot de contributie is betaald. 

  Indien er zwaarwegende reden zijn om een verzoek in te dienen voor gespreide betaling of aanpassing van de contributie dan dient u dit verzoek schriftelijk of per e-mail in te dienen bij de ledenadministratie. Indien u onverhoopt geen contributienota ontvangt, betekent dit natuurlijk niet dat u geen contributie hoeft te betalen. 

  U wordt dan vriendelijk verzocht contact op te nemen met de ledenadministratie. 

  Renée en Frits van Arkel (ledenadministratie) 
  Beukenrode 314 
  2215 JS Voorhout 
  Tel: 0252-218121 
  fritsrenee@hotmail.com