• Wat een avond!
  samen één doel

  Beetje vreemd misschien, maar met deze titel bedoelen we de laatste (de 89e!) goed bezochte algemene ledenvergadering van VV Foreholte. Met op deze avond:
  - “Pre corona tijdperk”
  - Bestuursverslag
  - Financiële verantwoording
  - Verenigingsplan
  - Beleidsplan
  - Afscheid Frank en Martin
  - Jubileumjaar

  “Post corona tijdperk”
  Voorzitter Rogier Hoeijmans opende de vergadering met een oproep en een compliment waarbij hij stil stond bij de afgelopen maanden. “Als vereniging zijn we voortdurend uitgedaagd om flexibel te handelen en bij te sturen als de situatie daarom vroeg. Tot voor kort dachten we dat we corona achter ons konden laten, echter de realiteit is dat het weer oplaait en dat het weer een wissel trekt op onze organisatie, onze vrijwilligersorganisatie. Al meerdere keren hebben we aangegeven dat we deze periode met elkaar door moeten komen. We beseffen ons dat de uitdaging steeds groter word en de medewerking en het begrip soms lastig is op te brengen. We rekenen nog steeds op de verantwoordelijkheid van onze leden en vrijwilligers. Het verdient voor de afgelopen maanden een compliment aan mijn mede bestuurders en al die vrijwilligers die onze leden willen laten voetballen in een veilige omgeving.” Laten we hopen dat we volgend jaar echt kunnen praten over het “post corona tijdperk”. Na een moment van stilte ter nagedachtenis aan de overleden personen afgelopen jaar werd  de agenda voortgezet. 

  Bestuursverslag
  Secretaris Hildegard Harens presenteerde vervolgens het bestuursverslag in ‘een nieuw jasje’. De aanwezige werden ‘getrakteerd’ op een geanimeerd filmpje in plaats van de gebruikelijke papieren versie. Het filmpje is hier terug te vinden.

 • Financiële verantwoording
  Penningmeester Raymond Booms nam ons mee aan de hand van het jaarverslag; een financieel bijzonder jaar waarbij de risico’s zijn besproken van mogelijke leden- en sponsorafname. Door het actief bijsturen op de inkomsten maar ook op de uitgaven is het gelukt om per saldo de financiële schade te beperken. We dragen als vereniging allemaal de lusten maar ook de lasten. Trots kon de penningsmeester dan ook voorstellen om een sluitende begroting te presenteren zonder de contributie te verhogen voor seizoen 2022-2023. Namens de kascommissie verleende bijzonder gevat Mathieu Monteny decharge.

  Verenigingsplan
  Namens de werkgroep verenigingsplan waren Jeroen van Nierop en Denise Postma aanwezig. Jeroen vertelde over het beleidsplan waarin het bestuur haar doelstellingen van Foreholte uitwerkt en beschrijft. Dit heeft geresulteerd in een verenigingsplan, aangepast organogram en een strategisch beleidsplan. Het verenigingsplan is hier te vinden. Denise borduurde voort op het eerdere bestuursbericht. Hierin gaf zijn een motivatie en een toelichting voor de organisatorische wijziging. Een kleiner bestuur waarbij de operationele taken zelfstandig vervuld zullen worden door een coördinator waardoor het bestuur zich kan focussen op lange termijndoelstellingen. Commissies krijgen hierdoor meer verantwoordelijkheid, om vanuit heldere kaders en begrotingen te kunnen opereren. Het vrijwilligerswerk in de commissies wordt daardoor uitdagender en hierdoor wordt het werk binnen de club verdeeld over meerdere schouders. Uitgangspunt is dat vrijwilligers plezier blijven beleven aan hun functie en de ruimte vinden om zich hierin te ontwikkelen. Indien er op- of aanmerkingen zijn op het verenigingsplan dan kan dat gemaild worden naar: verenigingsplan@foreholte.nl 

  Beleidsplan
  De werkgroep verenigingsplan heeft naast de oplevering van het plan ook aanbevelingen gedaan aan het hoofdbestuur. Deze dertien punten zijn opgenomen in het strategisch beleidsplan (2021-2025) welke het hoofdbestuur de komende jaren ten uitvoer zal gaan brengen. Tijdens de vergadering hebben de bestuursleden deze punten (kort) toegelicht om richting te geven aan de verwachtingen voor de jaren. 

  Afscheid Frank en Martin
  Tijdens de vergadering zwaaide Frank en Martin af uit het hoofdbestuur van VV Foreholte. Beide zullen als coördinator betrokken blijven binnen de vereniging. Frank kleding coördinator en Martin coördinator overige senioren. Frank Döfferhoff zit sinds 2013 in het bestuur in de functies van beleidszaken en jeugdvoorzitter. Frank heeft aandacht en relasatie gegeven aan: planmatig werken, het laten groeien van meisjes- en vrouwenvoetbal, meer aandacht en ontwikkeling van niet-selectie spelers, uitbreiding van het jeugdkledingplan, starten van het G-voetbal, blijvende aandacht voor sportiviteit en respect en zorgdragen dat Foreholte de mooiste club van de Bollenstreek is en blijft. Martin Weijers is een echte ‘bestuursdino’ en heeft ruim 15 jaar in het hoofdbestuur zitting gehad in diverse posities en portefeuilles als jeugdvoorzitter, vrijwilligerszaken, scheidsrechterszaken en overige senioren. Daarnaast was Martin veelvuldig bezig met diverse hand- en spandiensten voor bijvoorbeeld de kantine en automatsering. Een hele generatie is met Martin opgegroeid waardoor hij naast een ‘eigen Martin Weijersterras’ ook erelid is geworden. Met het afscheid is er direct vormgegeven en implementatie aan een kleiner bestuur, welke bestaat uit: Rogier Hoeijmans (Voorzitter), Hildegard Harens – Treur (Secretaris), Raymond Booms (Penningmeester), Rob Schrama (Voetbalzaken), Nick Warmerdam (Commerciële Zaken) en Tjeerd Steendam (Facilitaire Zaken).

  Jubileumjaar   
  Aan het einde van de vergadering bedankte de voorzitter de aanwezige voor het aandacht en riep nogmaals op tot het opvolgen van de maatregelen en begrip hiervoor te hebben en vertrouwd op ieders (zelf)verantwoordelijkheid. Vervolgens werd de vergadering gesloten wat ook het startschot was voor ons jubileumjaar “90 jaar Foreholte”.