• Het bestuur van Foreholte wil leden en vrijwilligers graag actief op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen onze vereniging. Eens per kwartaal doen wij dit door middel van de rubriek “Waar is mijn Hamer?”.

  Vervolg bestuursberichten
  In de vorige editie van deze rubriek hebben we uitgebreid stilgestaan bij de organisatorische wijzigingen en de afronding van het verenigingsplan. Deze wijzigingen zijn gepresenteerd tijdens de algemene ledenvergadering. Het bleek één van de laatste ‘normale’ bijeenkomsten in ons clubgebouw te zijn afgelopen jaar. Inmiddels zijn we een aantal persconferenties van ons kabinet verder en zitten we ‘weer thuis’. Wellicht dat er een nieuw kabinet met meer perspectief komt en dat we de bal weer snel kunnen laten rollen …. 

  Onvermoeibaar
  We hebben de afgelopen periode niet stilgezeten. We hebben alles binnen de beperkingen en geldende maatregelen gedaan om iedereen zo maximaal mogelijk te faciliteren. We zijn daar onze vrijwilligers enorm dankbaar voor en hebben dat laten blijken met een ‘oudejaarsattentie’ die door onze vrijwilligerscommissie is georganiseerd. De actie werd zeer goed ontvangen en de warme reacties doen ons goed om ook weer vooruit te kunnen kijken.

  En verder …. wist jullie dat …
  - We diverse kampioenen hebben mogen huldigen;
  - Het eerste damesteam periodekampioen is en dat dit pas het begin is;
  - Het Bert Vrolijk Kerstzaalvoetbaltoernooi na 41 jaar buiten werd gespeeld en daar ruim 200 kinderen aan meededen;
  - De inschrijvingen voor jeugdkamp storm lopen en dat we nog slechts 20 plekjes over hebben;
  - Dat onze hoofdtrainer Frank Bloemheuvel ons na dit seizoen gaat verlaten;
  - En dat zijn opvolger Mario Koswal al is aangesteld;
  - We daarnaast ook nog op zoek zijn naar diverse (selectie)trainers en een Hoofd Jeugd Opleiding;
  - De vrijwilligersrubriek ‘De echte kampioenen’ ontzettend goed gewaardeerd en gelezen wordt;
  - De veiling € 45.230 heeft opgeleverd;
  - Alle sponsoren een ‘Foreholte clubpas’ hebben ontvangen en hiermee hun consumpties gaan afrekenen;
  - We deze clubpas als pilot testen en dat we dat graag verder willen gaan uitrollen;
  - De facturatie en incasso klaarstaan voor alle leden en dat we eind januari zullen gaan innen;
  - De aanleg van ons zesde veld op schema ligt en we de verwachting hebben dat dit aankomende zomer opgeleverd wordt. 

  Toekomst
  Ook dit jaar zullen we als hoofdbestuur een retraitedag plannen.  We besteden daarbij dit keer uitgebreid aandacht aan; implementatie en verwachtingen van de organisatorische wijzigingen, de impact van het zaterdagvoetbal, toekomstige ontwikkelingen van onze accommodatie en voetbalfaciliteiten. Daarnaast willen we weer ook dit jaar een online ‘knotsgek en avondvullend programma’ organiseren voor zowel de jeugd als de senioren en iedereen die Foreholte een warm hart toedraagt. Blijf ons volgen zou ik zeggen. 

  Jubileumjaar
  We gaan ons opmaken voor een bijzonder jaar. Een jaar waarin we ons jubileum gaan vieren. Save the date gemist? Check dan deze aankondiging!

  Een gezond en gelukkig 2022!