• Dat we een hechte club zijn, dat blijkt maar weer uit hoe we uit de coronatijd zijn gekomen. In de anderhalf jaar die achter ons ligt, lag er veel stil. Maar nu we langzaam richting normaal gaan, zien we alle vrijwilligers hun werk weer als vanouds en met veel enthousiasme oppakken. Foreholte mag zich gelukkig prijzen!

  In de afgelopen periode hebben wij de ruimte genomen om na te denken over de structuur van het bestuur en haar werkwijze binnen de vereniging. Daarbij constateerden we dat het bestuur naast haar bestuurlijke taken ook veel dagelijkse operationele taken verricht. In een moderne en goed geleide organisatie is een evenredige en logische verdeling van de taken echter altijd noodzakelijk. Tijdens de algemene ledenvergadering vorig jaar hebben wij daar al over bericht.

  Een kleiner bestuur

  Vanaf komend seizoen is het de bedoeling dat we met een kleiner bestuur gaan werken. Waar het voorheen gebruikelijk was dat een bestuurslid automatisch zitting had in een commissie, is dat in de toekomst niet meer vanzelfsprekend. De operationele taken zullen zelfstandig worden vervuld door een coördinator onder aansturing van een bestuurslid. Het bestuur krijgt op die manier de handen vrij om zich te focussen op haar bestuurlijke taken en in de nieuwe situatie beter te focussen op lange termijndoelstellingen. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor een portefeuille en werkt daarbij samen met een coördinator die de commissies aansturen.

  Inrichting en implementatie commissies

  Alle commissies krijgen hierdoor meer verantwoordelijkheid, om vanuit heldere kaders en begrotingen te kunnen opereren. Het vrijwilligerswerk in de commissies wordt daardoor uitdagender en hierdoor wordt het werk binnen de club verdeeld over meerdere schouders. Een implementatiewerkgroep buigt zich samen met het bestuur over het inrichten van de nieuwe structuur. Centraal staat hierbij hoe we alle functies zo opzetten dat het werkpakket niet te groot zal zijn. Uitgangspunt is dat vrijwilligers plezier blijven beleven aan hun functie en de ruimte vinden om zich hierin te ontwikkelen.

  Verenigingsplan

  Een grote klus die achter de schermen wordt geklaard is het schrijven van een verenigingsplan. Een belangrijk document waarin alle taken en doelstellingen van de bestuursportefeuilles en de bijbehorende commissies en werkgroepen worden omschreven. Het zal in de toekomst een essentiële leidraad zijn in de organisatie van VV Foreholte.

  Bestuurswisseling

  Tijdens de aankomende algemene ledenvergadering zullen Frank Dofferhoff en Martin Weijers aftreden en zich niet herkiesbaar stellen als bestuurslid. Frank en Martin hebben op meerdere vlakken hun waarde voor de vereniging laten zien en zijn met hun knowhow al jaren belangrijk voor de club. We zijn daarom erg blij dat zij als coördinator betrokken blijven en op die manier blijven helpen met het verder brengen van de vereniging.

  Tot slot

  De komende periode zullen we actief opzoek gaan om coördinatoren te werven die sturing gaan geven aan de diverse commissies. Vanzelfsprekend zal het bestuur verdere toelichting geven tijdens de aankomende algemene ledenvergadering op 11 november 2021. Tot die tijd is het altijd mogelijk voor leden om contact met ons op te nemen. Wees welkom om vragen te stellen en ideeën uit te wisselen!

  Bestuur VV Foreholte.