• Reglementen | Corona

 • Het bestuur van Foreholte heeft een aantal protocollen omtrent het coronavirus opgesteld. Wij verwachten dat leden, ouders, vrijwilligers en toeschouwers zich hier aanhouden. Alvast bedankt voor uw medewerking!

  · Het bestuur van Foreholte heeft een aantal protocollen omtrent het coronavirus opgesteld. Wij verwachten dat leden, ouders, vrijwilligers en toeschouwers zich hier aanhouden. Alvast bedankt voor uw medewerking!

  · Indien je vragen hebt of indien u als ouder(s)/verzorger(s) vragen heeft, kunt u zich wenden tot meldpunt.veiligheid@foreholte.nl

  · Bronnen:

  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-de-verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen

   

  BASISREGELS:

  · Kom niet naar het sportpark als je de volgende klachten hebt: verkoudheidsklachten, benauwdheid, reuk- of smaakverlies, hoesten, niezen.

  · Houd buiten de trainingen/wedstrijden 1,5 meter afstand van elkaar.

  · Schud geen handen, hoest of nies in je elleboog

 • Accomodatie

 • • Voor VV Foreholte hebben we een corona coördinator aangesteld die aanspreekpunt is voor de accommodatie en gemeente. De corona coördinator is Frank Dofferhoff. Hij kan zijn taken delegeren aan een andere personen;

  • De regels die gelden voor de accommodatie zijn duidelijk zichtbaar aanwezig. Volg deze ook op;

  • Op het sportpark is een routing aangebracht. Volg deze routing;Er zijn voldoende persoonlijke hygiënemiddelen beschikbaar;

  • Handcontactpunten (zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens, etc.), waarmee voetballers, vrijwilligers en publiek in aanraking komen worden meerdere malen per dag schoon gemaakt;

  • Alle ruimtes in de accommodatie worden voldoende geventileerd.

 • Kantine

 • De Kantine is de komende 3 weken gesloten (tot en met dinsdag 20 oktober 2020).

  · Het kantinegedeelte is afgesloten. Er zijn geen voorzieningen voor koffie/thee/fris/bier/versnaperingen op het sportpark.

  · De toiletten zijn toegankelijk

  · Er is beperkte mogelijkheid voor teambesprekingen. Alleen de MFR is hiervoor beschikbaar. Er kunnen maximaal 20 personen aanwezig zijn in de MFR. Reservering kan via de kantinebeheerders: kantine@foreholte.nl. Je ontvangt een bevestiging. Geen bevestiging betekent geen teambespreking. Er is bij teambesprekingen geen voorziening voor koffie/thee/versnapering

  · Er is beperkte mogelijkheid voor overleg in het clubgebouw (commissievergadering, trainersoverleg, etc.). Reserveren kan na afstemming met je Bestuurslid via: kantine@foreholte.nl Geef aan met hoeveel personen je wilt overleggen. Je ontvangt een bevestiging. Er is bij vergaderingen de mogelijkheid om zelf koffie/thee te zetten. Maar er mag geen alcohol geschonken worden. Geen bevestiging betekent geen overleg.

  · Werk met je commissie zoveel mogelijk online.

 • Kleedkamer

 • Jeugd
  · Jeugd tot en met JO-18 in principe geen beperkingen t.a.v. kleedkamer gebruik. Alleen spelers en staf in kleedkamer;
  · Jeugd JO-19 valt onder 1.5 meter maatregelen en zullen onder de afspraken van de senioren vallen (hieronder);
  · Ten aanzien van trainingen: Thuis omkleden en douchen;
  · Ten aanzien van wedstrijden: Houdt de kleedkamerindeling aan. Voor teams tot en met JO-9 stellen we geen kleedkamers beschikbaar vanwege de ouders die mee de kleedkamers ingaan, voor hen geldt ook voor wedstrijden thuis omkleden en douchen;
  · Ouders mogen niet met de kinderen mee in de kleedkamer.
  · Nazitten in de kleedkamer niet toegestaan.
  · Leiders maken na afloop zelf de kleedkamer schoon, ramen en deuren worden opengezet voor ventilatie. Indien er op zaterdag te weinig kleedkamers zijn dan geldt de volgende prioritering:
  o Vrouwen 1
  o Tegenstander vrouwen 1
  o Vrouwen 2
  o Tegenstander vrouwen 2
  o JO19-1
  o Tegenstander JO19-1
  o Teams bezoekers
  o Teams Foreholte
  · Kleedkamerindeling voor wedstrijddagen wordt gemaakt door (wedstrijd)secretaris van het jeugdbestuur en wordt gepubliceerd op onze website.

  Senioren (1.5 meter protocol) (geldt ook voor JO19)
  · Houdt rekening met de 1.5 meter maatregel. Geef elkaar de ruimte als dit nodig is.
  · Ten aanzien van trainingen: Thuis omkleden en douchen;
  · Ten aanzien van wedstrijden: Vooralsnog thuis omkleden en douchen
  · De volgende teams krijgen wel (bij beschikbaarheid) een kleedkamer aangewezen.
  o Heren 1
  o Tegenstander heren 1
  o Heren 2
  o Tegenstander heren 2
  o Vrouwen 1
  o Tegenstander vrouwen 1
  o Vrouwen 2
  o Tegenstander vrouwen 2
  · Kleedkamerindeling voor wedstrijddagen wordt gemaakt door bestuurslid overige senioren;
  · Per kleedkamer zijn maximaal 6 personen toegestaan;
  (3 banken per kleedkamer/ 2 spelers per bank/ na elkaar douchen)
  · Houdt de kleedkamerindeling aan en volg de instructies op van de trainer/leider;
  · Nazitten in de kleedkamer niet toegestaan.
  · De kleedkamer wordt zelf schoongemaakt na gebruik, ramen en deuren worden opengezet voor ventilatie.

  Uitzondering
  · Voor een beperkt aantal teams zullen we kleedkamers beschikbaar stellen voor trainingen en wedstrijden;
  · Verdeling beschikbare kleedkamers is als volgt: Heren 1, tegenstander heren 1, Heren 2, tegenstander heren 2, Vrouwen 1, tegenstander Vrouwen 1, Vrouwen 2, tegenstander Vrouwen 2, JO19-1 en tegenstander JO19-1.

  Aanvulling kleedkamerreglement, zowel jeugd als senioren
  In de rust mag geen gebruik worden gemaakt van de kleedkamers. Limonade/thee kan door een vertegenwoordiger van het team worden opgehaald in het kleedkamergebouw.

  Aanvulling protocollen spelers / ouders en toeschouwers / trainers, begeleiders, clubscheidsrechters, vrijwilligers

  Houd u aan de (thuis)quarantaine van 10 dagen als je terugkomt uit een (vakantie)land met een reisadvies oranje of rood. De adviezen van RIVM/GGD zijn hierbij leidend. In deze periode bent u niet welkom op ons sportpark.

 • Ouders en Toeschouwers

 • · Alle wedstrijden worden gespeeld zonder publiek. Ook bij de trainingen mogen geen toeschouwers aanwezig zijn.

  · Thuiswedstrijden en trainingen

  o Er is geen publiek toegestaan bij de wedstrijden en trainingen.

  o Indien uw zoon/dochter niet op eigen gelegenheid naar het sportpark kan komen, kunt u uw kind afzetten op de parkeerplaats of elders in de nabijheid van het sportpark.

  o U wacht niet op de parkeerplaats tot de training of wedstrijd klaar is, maar verlaat het sportpark tussentijds en komt ten hoogste vijf minuten voor het einde van de training of wedstrijd weer naar het sportpark te komen.

  o Indien uw kind vanwege jonge leeftijd nog niet zelfstandig naar het veld kan lopen, dan kunt u hem/haar tot het veld begeleiden tot het moment dat uw kind onder de hoede van de trainer is. Daarna verlaat u het sportpark.

  · Uitwedstrijden

  o Voor vertrek naar een uitwedstrijd willen wij iedereen vragen om niet op het sportpark te verzamelen (alle leeftijdscategorieën). Alternatieven zijn: parkeerplaatsen bij station, sporthal De Tulp, ‘Thea Hoogervorst’. Maak hierover in de teamapp afspraken.

  o Kom je toch naar het sportpark, kom dan kort van te voren (ten hoogste vijf minuten voor aanvang).

  o Er mag geen publiek mee naar uitwedstrijden.

  o Uitzondering: Bij uitwedstrijden van jeugdleden vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.

  o Wij verwachten van onze ouders dat ze bovenstaande uitzondering serieus nemen. Ga s.v.p. met zo min mogelijk auto’s naar de uitwedstrijden.

  o Denk ook aan een mondkapje voor personen van 13 jaar en ouder.

 • Spelers

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid-en hygiëneregels in acht;
  Spelers dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;
  Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden;
  Houd er als spelers rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de speler meetelt als publiek en 1,5meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat;
  Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
  Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;
  Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij jekeepershandschoenen aanhebt; Probeer de bal zo min mogelijk te koppen;
  Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
  Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;
  Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden;
  Blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn;
  Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;
  Voor aanvang van de sportactiviteit kan er afhankelijk van de sportlocatie en hoeveelheid personen voor een gezondheidscheck een aantal vragen (over uw kind) worden gesteld, het triageformulier staat op de website.

 • Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters, vrijwilligers

 • • Neem de gebruikelijke veiligheid-en hygiëneregels voor iedereen in acht;
  • Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts; • Trainer/begeleider: Doe voor aanvang van de wedstrijd of training een gezondheidscheck bij de spelers. Hiervoor is een triageformulier beschikbaar op de site;
  • Vermijd als trainer, begeleider, clubscheidsrechter en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
  • Wijs spelers op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives;
  • Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden;
  • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
  • Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport; • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar.
  • Zorg ervoor dat spelers buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel;
  • Zorg ervoor dat het aantal spelers en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
  • Daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel mogelijk in vaste groepen;
  • Zorg dat je de organisaties die jij hebt uitgezet, ook weer opruimt en was hierna grondig je handen;
  • Zorg dat spelers de bal niet aanraken met de handen, de uitzondering is de keeper met (keepers)handschoenen;
  • Zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt;
  • Verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen;
  • Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
  • Laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;
  • Laat spelers van 18 jaar en ouder tijdens inlopen zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand houden;
  • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out.
 • Veiligheid- en hygieneregels

 • • Voor VV Foreholte hebben we een corona coördinator aangesteld die aanspreekpunt is voor de accommodatie en gemeente. De corona coördinator is Frank Dofferhoff. Hij kan zijn taken delegeren aan een andere personen;
  • De regels die gelden voor de accommodatie zijn duidelijk zichtbaar aanwezig. Volg deze ook op;
  • Op het sportpark is een routing aangebracht. Volg deze routing;
  • Er zijn voldoende persoonlijke hygiënemiddelen beschikbaar;
  • Handcontactpunten (zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens, etc.), waarmee voetballers, vrijwilligers en publiek in aanraking komen worden meerdere malen per dag schoon gemaakt;
  • Alle ruimtes in de accommodatie worden voldoende geventileerd.

 • Verzorging

 • Algemeen:
  In de verzorgingsruimte worden tijdelijk alle attributen welke niet voor de verzorging noodzakelijk zijn weggehaald (fietsen en gewichten) en de twee verzorgingstafels worden zo ver mogelijk van elkaar afgezet.Spelers/stafleden worden niet behandeld als zij of huisgenoten van deze last hebben van een of meerdere hieronder opgenoemde aandoeningen.

  a. (neus)verkoudheid
  b. hoesten, kuchen of niezen
  c. loopneus
  d. keelpijn
  e. verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden)
  f. kortademigheid
  g. hoofdpijn
  h. branderige ogen
  i. moeheid
  j.je ziek voelenk. diarree

  De spelers/stafleden worden alleen behandeld op afspraak. Verzoek tot behandeling dient 4 uur voor aanvang van de training worden aangegeven aan Frank Godijn.De Medische staf zal in overleg met de technische staf besluiten of behandeling kan/moet plaatsvinden.

  Tijdens de behandeling
  ;
  Van de speler/staflid wordt verwacht dat hij voordat hij zich meldt bij de verzorging, thuis gedouchtheeften schone kleren aan heeft getrokken.Voor behandeling worden alsnog de handen en eventueel voeten gewassen. Tijdens de behandeling bevindt zich slechts een speler/staflid en een masseur zich in de verzorgingsruimte.

  Op de massagetafel worden schone handdoeken neergelegd, waarop de speler/staflid plaats neemt. De verzorger reinigt zijnhanden grondig en voert de behandeling vervolgens uit.

  Na de behandeling;
  De handdoeken worden na de behandeling in de wasmand gedaan en de tafel wordt gereinigd. Tevens worden de klinken van de deur gereinigd.Na de behandelingen neemt de verzorger van dienst de handdoeken mee om deze te wassen.

 • Coronaprotocol ontvangst en overleg ruimten

 • · Aanvullend op het kantineprotocol zijn er voor de ontvangst-, overleg- en andere ruimten in het kantinegebouw de opstellingen en een maximaal aantal aanwezigen vastgesteld.

  · Op een sticker wordt het maximaal aantal aanwezigen aangegeven.

  · Voor alle ruimten geldt: er zijn voldoende reinigingsmiddelen en persoonlijke hygiënemiddelen beschikbaar;

  · Alle ruimtes in de accommodatie worden voldoende geventileerd.

  · In onderstaande tabel is voor elke ruimte het maximale aantal aanwezigen aangegeven:

 • Gezondheidscheck