• Reglementen | Corona

 • Het bestuur van Foreholte heeft een aantal protocollen omtrent het coronavirus opgesteld. Wij verwachten dat leden, ouders, vrijwilligers en toeschouwers zich hier aanhouden. Alvast bedankt voor uw medewerking!

 • Accomodatie

 • • Voor VV Foreholte hebben we een corona coördinator aangesteld die aanspreekpunt is voor de accommodatie en gemeente. De corona coördinator is Frank Dofferhoff. Hij kan zijn taken delegeren aan een andere personen;
  De regels die gelden voor de accommodatie zijn duidelijk zichtbaar aanwezig. Volg deze ook op;

  • Op het sportpark is een routing aangebracht. Volg deze routing;Er zijn voldoende persoonlijke hygiënemiddelen beschikbaar;

  • Handcontactpunten (zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens, etc.), waarmee voetballers, vrijwilligers en publiek in aanraking komen worden meerdere malen per dag schoon gemaakt;

  • Alle ruimtes in de accommodatie worden voldoende geventileerd.

 • Kantine

 • Vanaf 6 augustus gaan wij weer openen, onder de volgende maatregelen:

  • Bezetting
  o Er worden maximaal 68stoelen geplaatst in de kantine
  o Er staan maximaal 4 stoelen om een tafel, volgens gepaste afstandoBezoekers zijn verplicht om te gaan zitten
  o Bezoekers mogen geen stoelen en/of tafels verplaatsenoWanneer er 68stoelen gevuld zijn is de kantine vol. Er mogen/kunnen dan geen mensen meer bij.
  - Kinderen onder de 18 worden niet meegerekend.
  - De 68is een maximum aantal waar –buiten kinderen -geen uitzonderingvoor geldt.
  - In geval van een volle kantine is losse verkoop wel mogelijk. Mensen worden dan wel vriendelijk verzocht om na de aankoop niet te blijven hangen en direct te vertrekken.Hierbij geldt voor de rij dat men 1.5 meter afstand van elkaar houdt.oEr zal ieder weekend gehandhaafd worden door de kantinecommissie. Indien regels niet worden nageleefd, zullen bezoekers hierop worden aangesproken. Wanneer regels dan alsnog niet worden nageleefd, zal de kantine die dag sluiten en zal de commissie evalueren.

  • Faciliteiten
  o De kantine zal worden voorzien van Corona-bestikkeringzoals looproutes, afstandspunten, etc.
  o Er zullen meerdere in-& uitgangen zijn, die elkaar niet kruisen
  o Er mogen maximaal drie personen tegelijk naar het toilet.
  - De middelste twee urinoirs op het heren toiletzullen worden afgehangen
  o Er zullen op diverse plaatsen zeep dispensers (hands free) komen te staan
  o Er zullen meerdere knijpflesjes met handzeep door de kantine verspreid worden
  o Bier zal worden geschonken inplastic glazen. De verkoop van flesjes, blikjes en eten blijft ongewijzigd (zie “Vrijwilligers”voor verdere uitleg.
  o Bezoekers zullen verzocht worden om zoveel mogelijk te pinnen
  o We zetten een goed zichtbare vragenlijst (gezondheidscheck) bij de ingang
  o Er komt e kunststof plexiglas scherm bij de bar


  • Vrijwilligers
  o Er zullen handschoenen en mondkapjes zijn voor de vrijwilligers die hier gebruik van willen maken
  o Vrijwilligers zullen worden gevraagd regelmatig een doekje over tafels, stoelen en het kassa-scherm te halen
  o Per team wordt één persoon gevraagd de keukendienst tot zich te nemen.
  o Sander van Arkel is bereikbaar voor vragen en/of opmerkingen vanuit vrijwilligers

 • Kleedkamer

 • Jeugd
  · Jeugd tot en met JO-18 in principe geen beperkingen t.a.v. kleedkamer gebruik. Alleen spelers en staf in kleedkamer;
  · Jeugd JO-19 valt onder 1.5 meter maatregelen en zullen onder de afspraken van de senioren vallen (hieronder);
  · Ten aanzien van trainingen: Thuis omkleden en douchen;
  · Ten aanzien van wedstrijden: Houdt de kleedkamerindeling aan. Voor teams tot en met JO-9 stellen we geen kleedkamers beschikbaar vanwege de ouders die mee de kleedkamers ingaan, voor hen geldt ook voor wedstrijden thuis omkleden en douchen;
  · Ouders mogen niet met de kinderen mee in de kleedkamer.
  · Nazitten in de kleedkamer niet toegestaan.
  · Leiders maken na afloop zelf de kleedkamer schoon, ramen en deuren worden opengezet voor ventilatie. Indien er op zaterdag te weinig kleedkamers zijn dan geldt de volgende prioritering:
  o Vrouwen 1
  o Tegenstander vrouwen 1
  o Vrouwen 2
  o Tegenstander vrouwen 2
  o JO19-1
  o Tegenstander JO19-1
  o Teams bezoekers
  o Teams Foreholte
  · Kleedkamerindeling voor wedstrijddagen wordt gemaakt door (wedstrijd)secretaris van het jeugdbestuur en wordt gepubliceerd op onze website.

  Senioren (1.5 meter protocol) (geldt ook voor JO19)
  · Houdt rekening met de 1.5 meter maatregel. Geef elkaar de ruimte als dit nodig is.
  · Ten aanzien van trainingen: Thuis omkleden en douchen;
  · Ten aanzien van wedstrijden: Vooralsnog thuis omkleden en douchen
  · De volgende teams krijgen wel (bij beschikbaarheid) een kleedkamer aangewezen.
  o Heren 1
  o Tegenstander heren 1
  o Heren 2
  o Tegenstander heren 2
  o Vrouwen 1
  o Tegenstander vrouwen 1
  o Vrouwen 2
  o Tegenstander vrouwen 2
  · Kleedkamerindeling voor wedstrijddagen wordt gemaakt door bestuurslid overige senioren;
  · Per kleedkamer zijn maximaal 6 personen toegestaan;
  (3 banken per kleedkamer/ 2 spelers per bank/ na elkaar douchen)
  · Houdt de kleedkamerindeling aan en volg de instructies op van de trainer/leider;
  · Nazitten in de kleedkamer niet toegestaan.
  · De kleedkamer wordt zelf schoongemaakt na gebruik, ramen en deuren worden opengezet voor ventilatie.

  Uitzondering
  · Voor een beperkt aantal teams zullen we kleedkamers beschikbaar stellen voor trainingen en wedstrijden;
  · Verdeling beschikbare kleedkamers is als volgt: Heren 1, tegenstander heren 1, Heren 2, tegenstander heren 2, Vrouwen 1, tegenstander Vrouwen 1, Vrouwen 2, tegenstander Vrouwen 2, JO19-1 en tegenstander JO19-1.

 • Ouders en Toeschouwers

 • • Nogmaals voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheid-en hygiëneregels in acht;
  • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids-en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; • Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine etc.; Voor buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck, zonder placering.Foreholte verwacht per wedstrijdveld niet meer dan 250 bezoekers.
  • Indien er meer dan 250 toeschouwers verwacht worden, dan zal overgegaan worden op gezondheidscheck en placering. Voor placeren geldt dat óf een vaste stoel wordt toegewezen óf een plek in de afgebakende vakken voor staanplaatsen langs het veld;
  • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld trainers, begeleiders en bestuursleden;
  • Voor aanvang van de sportactiviteit kan er voor een gezondheidscheck een aantal vragen over uw kind worden gesteld;
  • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;
  • Draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden.

 • Spelers

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid-en hygiëneregels in acht;
  Spelers dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;
  Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden;
  Houd er als spelers rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de speler meetelt als publiek en 1,5meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat;
  Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
  Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;
  Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij jekeepershandschoenen aanhebt; Probeer de bal zo min mogelijk te koppen;
  Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
  Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;
  Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden;
  Blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn;
  Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;
  Voor aanvang van de sportactiviteit kan er afhankelijk van de sportlocatie en hoeveelheid personen voor een gezondheidscheck een aantal vragen (over uw kind) worden gesteld, het triageformulier staat op de website.

 • Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters, vrijwilligers

 • • Neem de gebruikelijke veiligheid-en hygiëneregels voor iedereen in acht;
  • Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts; • Trainer/begeleider: Doe voor aanvang van de wedstrijd of training een gezondheidscheck bij de spelers. Hiervoor is een triageformulier beschikbaar op de site;
  • Vermijd als trainer, begeleider, clubscheidsrechter en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
  • Wijs spelers op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives;
  • Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden;
  • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
  • Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport; • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar.
  • Zorg ervoor dat spelers buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel;
  • Zorg ervoor dat het aantal spelers en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
  • Daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel mogelijk in vaste groepen;
  • Zorg dat je de organisaties die jij hebt uitgezet, ook weer opruimt en was hierna grondig je handen;
  • Zorg dat spelers de bal niet aanraken met de handen, de uitzondering is de keeper met (keepers)handschoenen;
  • Zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt;
  • Verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen;
  • Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
  • Laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;
  • Laat spelers van 18 jaar en ouder tijdens inlopen zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand houden;
  • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out.
 • Veiligheid- en hygieneregels

 • • Voor VV Foreholte hebben we een corona coördinator aangesteld die aanspreekpunt is voor de accommodatie en gemeente. De corona coördinator is Frank Dofferhoff. Hij kan zijn taken delegeren aan een andere personen;
  • De regels die gelden voor de accommodatie zijn duidelijk zichtbaar aanwezig. Volg deze ook op;
  • Op het sportpark is een routing aangebracht. Volg deze routing;
  • Er zijn voldoende persoonlijke hygiënemiddelen beschikbaar;
  • Handcontactpunten (zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens, etc.), waarmee voetballers, vrijwilligers en publiek in aanraking komen worden meerdere malen per dag schoon gemaakt;
  • Alle ruimtes in de accommodatie worden voldoende geventileerd.

 • Verzorging

 • Algemeen:
  In de verzorgingsruimte worden tijdelijk alle attributen welke niet voor de verzorging noodzakelijk zijn weggehaald (fietsen en gewichten) en de twee verzorgingstafels worden zo ver mogelijk van elkaar afgezet.Spelers/stafleden worden niet behandeld als zij of huisgenoten van deze last hebben van een of meerdere hieronder opgenoemde aandoeningen.

  a. (neus)verkoudheid
  b. hoesten, kuchen of niezen
  c. loopneus
  d. keelpijn
  e. verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden)
  f. kortademigheid
  g. hoofdpijn
  h. branderige ogen
  i. moeheid
  j.je ziek voelenk. diarree

  De spelers/stafleden worden alleen behandeld op afspraak. Verzoek tot behandeling dient 4 uur voor aanvang van de training worden aangegeven aan Frank Godijn.De Medische staf zal in overleg met de technische staf besluiten of behandeling kan/moet plaatsvinden.

  Tijdens de behandeling
  ;
  Van de speler/staflid wordt verwacht dat hij voordat hij zich meldt bij de verzorging, thuis gedouchtheeften schone kleren aan heeft getrokken.Voor behandeling worden alsnog de handen en eventueel voeten gewassen. Tijdens de behandeling bevindt zich slechts een speler/staflid en een masseur zich in de verzorgingsruimte.

  Op de massagetafel worden schone handdoeken neergelegd, waarop de speler/staflid plaats neemt. De verzorger reinigt zijnhanden grondig en voert de behandeling vervolgens uit.

  Na de behandeling;
  De handdoeken worden na de behandeling in de wasmand gedaan en de tafel wordt gereinigd. Tevens worden de klinken van de deur gereinigd.Na de behandelingen neemt de verzorger van dienst de handdoeken mee om deze te wassen.