• Lidmaatschap | Machtigingsformulier

  • Door middel van een ingevulde machtigingsformulier verleent u als ondergetekende tot wederopzegging machtiging aan de penningmeester van de v.v. Foreholte voor de automatische incasso van de verschuldigde contributie. Wij vragen u de ingevulde machtigingskaart  te retourneren aan de Ledenadministratie (ledenadminstratie@foreholte.nl)Dit kan door het formulier te scannen of fotograferen en de scan of foto te sturen naar ledenadministratie@foreholte.nl.