• Algemene informatie

 • Elk jaar wordt het jeugdkamp van Foreholte georganiseerd en wordt dit als een succes ervaren. Vele vrijwilligers zijn betrokken bij de organisatie en de uitvoeren van de kampweek en beleven hier veel plezier aan. Maar de kampweek staat in het teken van de jeugdleden van Foreholte. Op deze algemene informatiepagina is alle algemene informatie te vinden rondom het jeugdkamp. Lees de pagina rustig door en bij vragen kunt u ons altijd mailen.

   

  Locatie 2021: De Hoof te Someren
  Datum: 18 t/m 24 juli 2021

 • Wie mogen er mee?

 • Doelgroep
  Alle jongens en meisjes die in een O10 t/m O15 voetballen kunnen aan het kamp deelnemen. U denkt wellicht: Kan dat wel zo'n grote groep met een leeftijdsverschil van 8 t/m 15 jaar? De ervaring heeft ons geleerd dat dit prima samen gaat. In ons programma houden we overigens bij enkele activiteiten wel rekening met het leeftijdsverschil.

  O10 - O11
  Als uw kind al een keer mee geweest is zal het hem goed afgaan. Als het echter de eerste keer is bent u degene die het beste kan bepalen of uw kind aan het jeugdkamp toe is. Sommige kinderen geven zelf aan mee te willen. Kinderen die gewend zijn aan logeren, kunnen het prima aan om een week van huis te zijn. Vooral wanneer er een vriendje of wat teamgenoten meegaan is dat geen probleem. Eerder een kans om zich te ontwikkelen. Het is van belang om niet tegen het gevoel van een kind in te gaan. Wanneer uw kind thuis aangeeft niet te willen, moet hij nooit worden gepusht. Onze ervaring is echter dat ouders soms meer tegen zo'n avontuur opkijken dan het kind zelf. Dat is te begrijpen, maar niet altijd terecht!

  O12 - O13
  De O13 zijn een bijzondere groep gebleken, omdat de 1ste jaars bij bepaalde activiteiten bij de O11 meedoen en de 2de jaars bij de O15. In overleg met de kampcommissie kan van deze regel afgeweken worden, maar natuurlijk zullen we altijd in het belang van het kind een keuze maken. Ook voor de O13 worden aparte activiteiten georganiseerd. Verder gelden ook voor deze groep de gedragsregels en de gemaakte afspraken.

  O14 - O15
  De O15 zijn qua leeftijd en gedrag meer volwassen. Gedurende de kampweek verwachten wij van de O15 verantwoordelijkheidsgevoel en inzet. Als teamoudsten zijn zij de rechterhand van de teamleiders. Daarnaast willen wij dat het voor hen een aantrekkelijk kamp wordt. De O15 worden vooraf uitgenodigd om leuke ideeën naar voren te brengen. Uiteraard wijzen we ze tevens op de gedragsregels en maken hierover duidelijke afspraken.

  Meiden
  Alle meiden uit de MO10 t/m MO15 kunnen mee. Een basisregel is dat de meisjes en jongens niet bij elkaar op de kamer komen!

  Indeling van de teams
  Wij proberen de indeling van de teams zo te maken dat er minimaal 2 kinderen van dezelfde leeftijdscategorie per team ingedeeld worden en dat er een goede mix is tussen jong en oud. De indeling van de slaapplaatsen gaat op leeftijd en zo veel mogelijk op team.

 • Organisatie & Begeleiding

 • De organisatie
  De organisatie van het jeugdkamp ligt in handen van de kampcommissie. Dit is een groep vrijwilligers met vele jaren ervaring in het organiseren en begeleiden van jeugdkampen. Wij proberen continu het kamp te verbeteren. De kampcommissieleden gaan ook mee op het kamp. Wij coördineren alles, vanaf het vertrek tot en met de terugkomst: alle spelletjes, wedstrijden, uitjes, pauzes, eet- en slaaptijden, vervoer naar zwembaden, bossen enz. enz.

  Dit gaat op basis van een van uur tot uur gepland draaiboek, zodanig dat niemand zich hoeft te vervelen. Met dit draaiboek wordt overigens flexibel omgegaan. Afhankelijk van het enthousiasme van de kinderen of vanwege goede of slechte weersomstandigheden wordt niet geschroomd het programma direct aan te passen. Dat is de kracht van een kamp georganiseerd door en voor de eigen vereniging.
   
  Teamleiders(-sters)
  Aangezien er maximaal 150 kinderen meegaan op ons kamp, kan dat onmogelijk door de kampcommissieleden alleen geregeld worden. De week is op een gezellige, recreatieve manier in een competitievorm gegoten, waarbij de groep kinderen in teams zijn verdeeld. Elk team wordt door twee mensen begeleid. Dit zijn meestal leiders, trainers en/of ouders die op enigerlei wijze actief zijn binnen onze vereniging. Zij begeleiden de gehele week hetzelfde team, zodat kinderen met hen vertrouwd kunnen raken.
   
  Verzorgingsgroep
  Dit is een groep met diverse functies. Denk hierbij aan de koks, materiaalmannen, EHBO en degene die zorgen dat het schoon blijft.

 • Verzorging

 • Eten
  Voordat de week begint hebben de koks een menu samengesteld. U kunt er gerust op zijn dat dit een gezond 3-maaltijden-per-dag-menu betreft. Brood, beleg, fruit en groente, melk, vlees, toetjes, van alles is er wat en soms wat extra vanwege de toch meer dan gewone prestaties deze week. Voor kinderen die door dieetvoorschriften of persoonlijke overtuigingen niet alles met "de pot" mee kunnen of mogen eten zorgen we voor iets anders. Of het nu vleesvervangers (vegetarisch) zijn of sojamelk in de pannenkoekenmix (melkallergie), het kan allemaal. Wij verwachten dan wel dat de ouders de eventuele vervangende producten leveren.
   
  Medische verzorging
  Bij de voorbereidingen hebben wij altijd geïnformeerd naar de dichtstbijzijnde ziekenhuizen, artsenadressen en van belang zijnde telefoonnummers. Verder gaat er altijd een goedgevulde kist en tas met verbandmiddelen mee. Kinderen die medicijnen gebruiken kunnen gewoon mee op ons kamp. Veel kinderen regelen zelf het medicijngebruik. Het is altijd mogelijk het gebruik van de medicijnen aan de medisch verzorger toe te vertrouwen. Voor de jongere kinderen raden wij dat sterk aan. De EHBO houdt een lijst bij, zodat de medicijnen op vaste momenten van de dag aan de kinderen worden aangeboden. Ook de wat discretere zaken worden op een handige manier opgelost. Medicijn gebruik moet worden vermeld in het inschrijvingsformulier! 

 • Winkeltje

  Op het kamp runnen we een kampwinkeltje. Een deel van de kamplol zit bij de kinderen in het zelf kunnen kopen van drinken en snoep. De kinderen mogen zakgeld meenemen om te besteden in het winketlje. Voor de O10-O11 is dit maximaal € 12,50 en voor de overige maximaal € 15,--. Omdat wij de kinderen tussen de spellen door ook van verfrissingen en versnaperingen voorzien zijn genoemde bedragen ruim voldoende. Het zakgeld wordt de zaterdag voor het vertrek bij de kampcommissie ingeleverd.

 • Het programma

 • Ons jeugdkamp is een gevarieerde week boordevol activiteiten, waarin sport een voorname plek heeft, maar waarbij door ons de nadruk wordt gelegd op sportiviteit en gezellig samen uit zijn. Er is dus meer dan alleen sport en spel!
   
  De eerste dag
  De eerste dag van het jeugdkamp start altijd voor of in de kantine van Foreholte. Hier wordt door middel van een openingsspel de teamindeling bekend gemaakt en krijgen de kinderen te horen wie hun leider/ster zal zijn de rest van de week. Na dit spel vertrekken we naar de plaats van bestemming. 

  Dagje uit
  Het dagje uit bevalt uitstekend bij zowel de kinderen als de begeleiding. Rugzak om, lunchpakket mee en lopen maar. Het dagje uit wordt per leeftijdscategorie georganiseerd. Hiermee proberen we de juiste activiteit te zoeken die leuk, actief en spannend, maar vooral ook niet te moeilijk is voor de leeftijd.

  Sport en spel
  Aangezien het een voetbalkamp is wordt er veel gevoetbald. Dit gebeurt zowel in de “vrije tijd”, maar ook in de spellen tussendoor. Ook worden er andere spellen gedaan die niet met voetbal te maken hebben, maar die dan meer van de samenwerking binnen het team uit gaan. Dit zijn zowel spellen overdag als in de avond (en soms nacht).

 • Rust

 • Slaapplaatsen
  U begrijpt dat wij de verschillende leeftijdsgroepen niet bij elkaar maar gescheiden van elkaar laten slapen. Wij hebben meestal slaapvertrekken van verschillende omvang. Bij de indeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met vriendjes en/of teamgenootjes waar ze elke week mee voetballen. Afhankelijk van het aantal kinderen per slaapvertrek worden de leiders verdeeld over deze slaapvertrekken.
   
  Rusttijden
  Per dagdeel lassen we regelmatig pauzes in. In deze pauzes kunnen de kinderen vrij spelen, wat rusten, snoep kopen of wat drinken. 's Avonds is voor de kleintjes extra aandacht bij het naar bed gaan. Met behulp van de leiders die bij de jongeren slapen worden zij regelmatig onder de douche geholpen. Wij proberen de jongste deelnemers een aantal keren in de week aanzienlijk vroeger onder de wol (in de slaapzakken) te krijgen dan de wat oudere.
   
  Het is wel zo dat het op kamp meestal later is dan thuis. Het is vakantie, en dan ook nog met een groep maatjes! Hierdoor wordt het wel eens later dan 22.00 uur voordat ze liggen. Zeker de eerste dag zitten de kinderen vol energie en spanning en reageren ze dat af door zichzelf en anderen wakker te houden. Later in de week regelen de kinderen zichzelf, omdat het allemaal meer bekend raakt en zij gewoonweg vermoeider zijn. Later naar bed hoort er wat ons betreft wel bij. Dat is nu eenmaal het bijzondere van kamp!

 • Toezicht

 • Uit de ervaring van voorgaande jaren blijkt het nodig te zijn meer te letten op gedrag en taalgebruik. Zowel begeleiders als kampcommissie zullen toezien op de gedragsregels.
   
  's Avonds is het niet alleen maar een dolle boel. Elke avond heeft een aantal leiders dienst om de kinderen in de gaten te houden. Wanneer op een kamer kinderen zijn die al slapen of dat graag willen, wordt de rest vriendelijk doch nadrukkelijk verteld zich koest te houden. Fluisteren kan nog tot een bepaald moment. De kleineren slapen meestal snel als hen duidelijk wordt verteld dat er weer een drukke dag volgt! Kinderen kunnen veel hebben, maar voldoende rust is voorwaarde om gezond en gezellig met elkaar om te gaan.
   
  Pesten
  Helaas worden elk jaar kinderen gepest en het is voor ons ondoenlijk om dat volledig uit te roeien. Wij vertellen bij de opening van het kamp aan iedereen dat wij pesterijen niet tolereren. Het gebeurt soms in groepsverband tegen een "zwakke" broeder. In die gevallen treden wij streng op.

  • Druk uw kind op het hart andere kinderen niet te treiteren, vooral niet in groepsverband.
  • Geef bij de leiding van tevoren aan of uw kind vaker het slachtoffer van pesterijen is. Wij kunnen dit dan extra in de gaten houden en zullen ook de leider(-s) hiervan op de hoogte stellen, zodat we eventueel tijdig kunnen ingrijpen.
  • Zeg uw kind dat hij bij de leiding moet aankloppen wanneer hij wordt gepest. Wij kunnen dan het probleem in de kiem smoren en doeltreffend ingrijpen.
  • Indien het pesten door blijft gaan, zelfs na het ingrijpen van de kampstaf, zijn we genoodzaakt de deelnemer op te laten halen door zijn ouders/verzorgers en het kamp te moeten verlaten.
 • Overige

 • Vervoer
  Ook dit jaar is de keus gemaakt om zowel de heen als terugreis met een aantal bussen te maken. Dit is voor de kinderen heel gezellig omdat ze dan direct een kampgevoel krijgen en voor ons logistiek makkelijk, want alle kinderen en leiders komen dan tegelijk aan op de plaats van bestemming.
   
  Bezoek
  Tijdens het kamp kunnen ouders ons niet bezoeken. De kans dat wij op dat moment niet aanwezig zijn is groot. Bovendien hebben wij en de kinderen hier geen tijd voor, omdat in het programma geen rekening wordt gehouden met bezoek. Tot slot is het niet ondenkbaar dat de kinderen door bezoekende ouders juist heimwee krijgen.
   
  Eigendommen
  Eigendommen (kledingstukken, handdoeken, schoenen enzovoort) die gedurende de week gevonden en verzameld zijn, zullen bij de zaterdag van aankomst bij de kantine en 's avonds bij het vertonen van de kampfilm uitgestald worden. Ongetwijfeld zal er weer een uitgebreid assortiment te bewonderen zijn. Hierna worden ondergoed, handdoeken en sokken weggegooid. De overige spullen worden gewassen en blijven tot 1 september in de kantine. Indien het op die datum niet opgehaald is gaat het naar een goed doel.

  Een goede raad is om de eigendommen van uw kind zo veel mogelijk te merken! En we verzoeken u dringend slaapspullen in een stevige (sport)tas of koffer mee te geven en niet in een plastic (vuilnis)zak, omdat deze onherroepelijk scheurt!

  Protocollen
  In de loop van de jaren heeft de kampcommissie veel ervaring opgedaan rondom de verschillende omstandigheden die zich voordoen tijdens het kamp. Om ervoor te zorgen dat alles gestroomlijnd loopt op het kamp zijn er verschillende protocollen opgesteld. Denk hierbij aan; Pesten; heimwee; ongevallen; hitte; etc. Mochten hier vragen over zijn kunt u ons altijd mailen.

 • Inschrijven

 • Inschrijfformulier
  Het inschrijfformulier komt altijd de eerste zaterdag van het niet nieuwe jaar online. Het is belangrijk dat u alle gevraagde gegevens invult (indien van toepassing uiteraard). Wij verzoeken u met klem om ook een noodtelefoonnummer in te vullen, zodat wij u altijd en overal kunnen bereiken. Zie hiervoor ook de volgende alinea! 

  Daarnaast vragen we u ook de verzekeringsmaatschappij en het polisnummer van uw kind in te vullen. Dit in verband met eventuele onverwachte bezoekjes aan doktersposten, waar we uiteraard niet op hopen! Wij willen ook dit jaar weer uniforme T-shirtjes uitreiken op de dag voor vertrek. Graag de gewenste maat doorgeven op het formulier.

  LET OP: de opgegeven maat is ook de maat die uitgedeeld wordt voor tijdens het kamp. Ruilen kan alleen onderling en dus niet bij ons.

  Kosten
  Een kamp kan niet voor niks georganiseerd worden. Dit houdt in dat er een deelnemersbijdrage gevraagd wordt. Voor de kosten en de bijbehorende regels verwijzen we graag door naar de algemene voorwaarden van het jeugdkamp.

 • Locatie

 • Elk jaar gaat het jeudkamp van Foreholte naar een andere locatie. Dit vergt enige flexibliteit in de organisatie maar is voor een ieder van grote toegevoegde waarde in de beleving van jaar op jaar. Door de grootte van onze groep is voor ons slechts een beperkt aantal accommodaties geschikt. Elke locatie heeft wel zijn sterke en zwakke kanten. Aspecten waar wij op letten zijn: goede keukenvoorzieningen, hygiënische toilet- en douchegroepen, verzorgde slaapvertrekken, voldoende ruimte en nooduitgangen, recreatiemogelijkheden en vooral voldoende terrein om een grote groep te vermaken en te kunnen sporten.

  Voor het jeugdkamp 2021 is de keuze gevallen op Groepsaccomodatie de Hoof te Someren in Brabant.

 • Tot slot

 • We hebben de afgelopen jaren de gedragsregels en de sancties bij het niet nakomen hierop fors aangescherpt. Dit heeft er mede toe bijgedragen dat het bijzonder geslaagde kampen zijn geworden. We blijven hier nadrukkelijk de aandacht op vestigen. Het betreft met name:

  · Gemaakte afspraken niet nakomen;
  · Niet geoorloofd gedrag. (Pesten, Vernielen anders eigendommen, etc.)
  · Grof taalgebruik, zowel onder elkaar als tegen de leiding.

  Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met een van de leden van de kampcommissie.

  Met sportgroeten, de kampcommissie

  Suzan van den Berg
  Pim Clijsen
  Jerry Evers
  Jessica Steenkamer
  Bas Wijnhoven
  Yannick van Leeuwen
  Matthijs Weijers
  Wessel Gozeling


  Email: jeugdkamp@foreholte.nl
  Facebook: www.facebook.com/foreholtejeugdkamp
  Site: https://www.foreholte.nl/commissies/jeugdkamp/informatie-jeugdkamp