• Jaar verslag secretariaat seizoen 2019/2020 (opgemaakt in oktober 2020)

  15 nov 2020
 • Juli 2019

  In deze maand nemen we afscheid van wethouder Bas Brekelmans, we krijgen te maken met een nieuwe wethouder op het gebied van sport- en welzijn. Ria Jansen heeft aangegeven dat ze stopt bij de scheidsrechterscommissie. Zij heeft deze commissie mede opgericht en werkzaam gemaakt. Ook bij de KNVB is dit niet onzichtbaar gebleven. Op 17 juli is zij door een afgevaardigde van de KNVB verblijd met de zilveren speld van de KNVB. Jeugdkamp gaat op 21 juli naar Zevenaar.

  Augustus 2019

  Vakantie

  September 2019

  De Vrienden van Foreholte geven aan alle teams ballen en een kratje met bidons met het logo van vv Foreholte. Deze maand volgt een gesprek met de wethouder over het groot onderhoud en infill op veld 3 en 4 en over de voortgang van ons sportpark.

  Oktober 2019

  Na een behoorlijk erge regenbui is er kurk-infill van veld 1 weggespoeld. Er is nieuwe infill op het veld bij gestort. Dit gaf even gedoe met trainingen enz. Maar iedereen heeft goed geschakeld en meegewerkt. Het bestuur is bezig met de voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering.

  November 2019

  De 87ste Algemene Jaarvergadering(ALV) was op 7 november 2019. Voor aanwezigheid zie jaarboek met handtekeningen van de aanwezige leden, ereleden en leden van Verdienste. Goede verhalen vanuit de commissie verenigingsplan door Denise Postma en commissie veilige Elsgeest door Jim Aanhane, Dit werd goed ontvangen door de vergadering. De secretaris heeft aangegeven dat ze haar termijn afmaakt(nov.20) en dan niet meer herkiesbaar is. Er wordt een profielschets secretaris gemaakt, zodat er gezocht kan worden naar een nieuwe secretaris. De Foreholteveiling is op 22-11-2019. Een super goede avond. Opbrengst is € 64.605,-

  December 2019

  Het onderwerp zaterdag/zondagvoetbal staat wederom op de agenda. Na een korte discussie formuleren we gezamenlijk het standpunt: Foreholte blijft een zondagvereniging, waarbij we ontwikkelingen op gebied van weekendvoetbal en verschuiven speeldagen actief blijven volgen en ook openstaan voor aansluiting West 1 als dat actueel is. De vrienden van Foreholte stopt als losse entiteit en wordt toekomstig gericht een zelfstandige commissie binnen VV Foreholte. Komend jaar wordt dit verder uitgewerkt. Aan het eind van dit jaar genieten we als vereniging weer van het Bert Vrolijk Kerstzaalvoetbaltoernooi.

  Januari 2020

  Op 5 januari 2020 is de nieuwjaarsreceptie van onze club. Voor de jeugd is er een FIFA-toernooi geregeld. Een wedstrijd tussen Foreholte selectie en All Stars/jeugd. Daarna een goed bezochte receptie waar Michel Jansen en Erwin van der Linden Lid van Verdienste werden. Daarnaast vraagt voorzitter Rogier namens het bestuur in zijn Nieuwjaarspeech de leden om een slogan in te dienen die past bij de missie/visie van vv Foreholte. Veld 3 en 4 moeten dit jaar gerenoveerd worden, er wordt ook gekeken of de verlichting aangepast kan worden op deze velden. Het Technisch VerenigingsPlan(TVP) is gereviseerd en aangepast en is goedgekeurd door het bestuur. Ondertussen is de commissie VerenigingsPlan ook druk bezig met het uiteenzetten en onderzoeken van een nieuw verenigingsstructuur. Zij doen dit in deelproducten. Het bestuur is unaniem akkoord gegaan met het voorstel om toekomstgericht de verenigingsstructuur aan te passen. Er wordt een projectgroep geformeerd voor het starten van een implementatie traject. Extra bijeenkomst met bestuur in januari 2020.

  Februari 2020

  TEAMS geactiveerd, zodat we ook online met elkaar kunnen vergaderen of overleggen. Bestuurslid vrijwilligers (Martin) neemt ons mee in het Plan van Aanpak Uitvoering Vrijwilligersbeleid. Het is een concept en nog niet helemaal uitgewerkt. Er is een vrijwilligersbeleid en een handboek, die telkens aangepast kan worden. De profielschets secretaris is gereed. De bestuurders kunnen dit bekijken en invullen. Er is een aanvraag gedaan voor een nieuw kassasysteem in de kantine, inmiddels is de offerte getekend. Start nieuwe seizoen is er een nieuw kassasysteem.

  Maart 2020

  Op 12 maart wordt er een extra vergadering ingelast, vanwege de corona COVID-19. Er heerst een pandemie en dit heeft gevolgen voor de samenleving. Vanuit overheidswege en RIVM krijgen we maatregelen die we moeten gaan volgen. Het bestuur volgt de adviezen van het RIVM, de regering en de KNVB. Dit betekent dat er vanaf vandaag geen trainingen meer zijn en geen wedstrijden meer gespeeld kunnen worden op de velden van VV Foreholte. De kantine is gesloten, het kleedkamergebouw is gesloten, alle evenementen worden afgelast. Voorlopig tot 31 maart 2020. Daarna geeft de regering aan wat we misschien meer kunnen. En toen kwam TEAMS goed van pas, want ook het bestuur kon niet meer fysiek bij elkaar komen. Dit kon echter wel via TEAMS, dus de vergaderingen kunnen doorgang vinden. Deze pandemie COVID-19 gaat wel een impact hebben. Maatschappelijk en financieel. Gelukkig hebben we een goede penningmeester en een sponsorcommissie. Ze zitten er kort op en bewegen mee. Met elkaar proberen we iedereen in het zicht te houden. Inmiddels is de TC bezig met de invulling voor het nieuwe seizoen. In het kantinemagazijn wordt een nieuwe koeling geplaatst en na wat aanpassingen worden ook de stellingen zo geplaatst dat er voldoende opslag is. Op 31 maart horen we dat de maatregelen verlengd worden tot 28 april 2020. Dus geen evenementen tot 1 juni 2020. De competitie wordt door de KNVB gestaakt. Er zijn geen kampioenen, geen promovendi en geen degradanten. Het bestuur besluit dat alle evenementen die er nu nog staan voor mei, juni en juli komen te vervallen.

  April 2020

  Voortgang corona: De premier heeft aangegeven dat de jongste jeugd, JO8 t/m JO12, weer mag gaan trainen en onderlinge partijtjes mag gaan doen. JO13 t/m JO18 mogen trainen op 1,5 m afstand.

  Vanaf 18 jaar voorlopig tot 20 mei niet trainen. Ouders moeten kinderen afzetten en mogen niet blijven kijken. Er wordt op het parkeerterrein een ‘kiss and ride’ gemaakt voor de ouders om hun kind weg te brengen en op te halen. De kleedkamers blijven dicht, dus thuis douchen. Alle evenementen worden afgelast tot 1 september 2020. Dus ook het jeugdkamp en het jubileum van de Vrienden van Foreholte. Sponsoring (Nick) geeft aan dat er nagedacht wordt over de Foreholteveiling. Hoe deze in te vullen als corona er nog steeds is en de 1,5 m samenleving in acht gehouden moet worden en wellicht het aantal mensen die in de kantine kunnen zijn. Kantinezaken (Rob) geeft aan dat zowel het bier als de frisdrank teruggegeven kan worden aan de leverancier. We lopen dus geen grote financiële corona schade op door de oud wordende voorraad.

  Mei 2020

  De diverse protocollen zijn geschreven en verspreid. De protocollen zullen regelmatig aangepast dienen te worden. Er wordt gekeken of er teams door willen trainen in de zomer. Dit willen we wel faciliteren. Bij de jeugd is men ook bezig met het nieuwe seizoen. Het JB heeft 4 vacatures vanwege vertrek secretaris jeugd, Kledingcoördinator, JO14/15 coördinator, JO10-11 coördinator en MO coördinator. Inmiddels is secretaris jeugd ingevuld en JO14/15 ook. MO gaat onder de leeftijdscategorieën vallen met een aanspreekpunt.

  Juni 2020

  De nieuwe kandidaat secretaris namens het bestuur voor VV Foreholte is bekend. Hildegard Harens-Treur, beide zoons voetballen bij Foreholte. Henk Harens (echtgenoot) is betrokken scheidsrechter bij Foreholte. Tjeerd geeft aan de start van de renovatie van de velden 3 en 4 op 13 juli starten. De infill wordt TPE. De verlichting wordt aangepast. Rondom de velden hebben we een zorgplicht, dat de infill niet wegloopt van de velden en in het riool terecht komt. Jan Schrama heeft een oplossing die werkt en samen met Hans vd Nouland gaat hij dit aanbrengen bij alle velden. Er wordt een zomerchallenge bedacht en georganiseerd voor de jeugd van Foreholte. Deze challenge gaat in augustus van start met een grote afsluiting in september.

  Persoonlijke noot van secretaris Caroline Dangerman - Bel

  Het bestuur is maandelijks bijeengekomen, ook in de zomervakantie, daarnaast zijn er nog enkele extra vergaderingen ingelast vanwege de corona. Alle binnengekomen post is behandeld door de desbetreffende bestuurder.

  Uit de ziekenboeg: met onze ere Voorzitter Peter van Kesteren gaat het goed. De doctoren zijn tevreden en hij voelt zich prima. Rob Schrama is herstellende van een ingrijpende operatie, die hij goed doorstaan heeft. Rob voelt zich sterk en gemotiveerd.

  Namens het bestuur wil ik graag iedereen bedanken die zich, op wat voor manier dan ook, heeft ingezet voor onze vereniging. Vrijwilligers, zoals jullie, zijn onmisbaar voor onze vereniging.

  Het was een enerverend seizoen. Het startte allemaal zo mooi. Veel jeugdteams en seniorenteams, allemaal zin om te starten met voetballen. Indelingen bekend. We waren een heel eind op weg, toen we in maart alles stop moesten zetten door de corona, een pandemie die de hele wereld in bedwang hield. Veel mensen raakten besmet en kwamen te overlijden. Van maart tot mei complete lockdown. We mochten niet veel. Scholen gesloten, mensen moesten thuiswerken als dat kon, verenigingen gesloten. Competities gestaakt. Niets kon meer.

  Daarna een beetje openstellen voor de jeugd. Weer naar school en de sportverenigingen mochten de jeugd tot 12 jaar weer laten trainen. Steeds een beetje meer erbij. Belangrijk was wel dat de 1,5 m afstand gehandhaafd werd. Het was/is soms een hele uitdaging. Met elkaar hebben we het wel goed gedaan. Na de zomervakantie werden we wat losser. Dat gaf dan ook direct meer besmettingen. Met elkaar moeten we het doen, met elkaar kunnen we er voor zorgen dat we kunnen voetballen, dat de kantine open gehouden kan worden. Als we met elkaar de afspraken rondom corona opvolgen, gaat dit lukken.

  Met elkaar en voor elkaar, zodat iedereen fijn kan voetballen, maar ook nog even na kan zitten.

  Een raar seizoen ook voor mij om zo een bestuurlijke periode af te sluiten. Gelukkig heb ik altijd contact kunnen houden met de bestuurders en ook met de vrijwilligers. Ik ben trots dat ik een onderdeel heb mogen zijn van deze mooie vereniging. Voor altijd in mijn hart, maar dat wisten jullie al en… ik ben niet weg, hoor. Petje af voor mijn medebestuurders, het zijn soms moeilijke tijden.

  Zij hebben bewezen dat ze het aankunnen.

  Voor de nieuwe secretaris neem ik nu al mijn petje af, want ze heeft al het een en ander betekend voor de vereniging, Normen & waardencommissie, werkgroep Veilig Elsgeest. Heel veel succes, maar vooral ook plezier met de mannen en onze mooie voetbalvereniging Foreholte.

  Met de kernwaarden hoog in het vaandel: sportiviteit, respect, trots, ambitie, samen, groet ik u, met dank en tot ziens!

   

  Caroline Dangerman

  (ex) Secretaris vv Foreholte