• Gevonden Voorwerpen | Laatste items

 • Gevonden Voorwerpen | Doelstellingen

  Na een jaar kijken we kritisch naar de doelstellingen en werkwijze van dit project

  Doelen
  1. Terugbrengen van ‘de zooi’ omtrent verloren/achtergelaten spullen
  2. Structuur brengen in het omgaan met verloren/achtergelaten spullen
  3. Meer verloren/achtergelaten spullen terug naar de eigenaar

  T.a.v. 1: Terugbrengen van ‘de zooi’
  - voortdurend worden de spullen (ook sleuteltjes e.d.) verzameld in de commissiekamer (spullen van het kledingplan apart van de overige spullen)
  - aan het eind van elke maand worden de spullen geruimd die meer dan een maand niet zijn opgehaald (geldt niet voor de spullen van het kledingplan)
  - de meeste spullen verdwijnen naar de gemeentewerf
  - bij het Winkeltje zijn dit jaar minder dan 10 verkoopbare kledingstukken afgeleverd
  - tot nu toe kunnen we hierdoor volstaan met twee opbergkratten

  T.a.v. 2: Structuur brengen in het omgaan met verloren/achtergelaten spullen
  - er is 1 duidelijke/herkenbare coördinator verloren/achtergelaten spullen
  - de coördinator communiceert zo nodig met coördinator kledingplan en jeugdvoorzitter
  - spullen afleveren in commissiekamer
  - werkelijke zooi gelijk weggooien (ondergoed/handdoeken/drinkbussen e.d.)
  - sorteren in twee kratten en het sleutelbakje
  - ‘on going’ afhalen van verloren/achtergelaten spullen
  - eind van de maand
  Ø welke spullen gaan weg
  Ø het website-bericht wordt opgesteld (d.m.v. inventarisering en foto’s)
  - aan het eind van het seizoen wordt schoon schip gemaakt (de twee kratten en sleuteldoosje zijn leeg!)

  T.a.v. 3: Meer verloren/achtergelaten spullen terug naar de eigenaar
  - kledingplanspullen lijken vaak wel weer op de juiste plaats terecht te komen
  - overige spullen worden voor 80-90% na meer dan een maand bewaartijd weggegooid
  - sleuteltjes e.d. worden bijna 100% weggegooid
  - de gedupeerde komt meestal uit eigen beweging naar de commissiekamer
  - weinig gedupeerden komen (nog) vanwege het websitebericht
  - gedupeerden van buiten bellen of mailen Caroline; de coördinator neemt het dan over

  Ten laatste
  Het is een bijzonder aardig project dat regelmatig door concrete succesjes (ook van buitenaf) grote voldoening geeft. Het zou goed zijn als ik een maatje weet te vinden. Niet v.w.b. de verlichting van het werk, maar v.w.b. de continuïteit.

  Paul Jochemsz, coördinator verloren/achtergelaten spullen VV Foreholte