• Maandagmorgen rond half elf in een, bijna lege, Foreholte kantine. Aanwezig zijn journalisten en fotografen van de lokale media, voorzitter Rogier  Hoeijmans, wethouder Arno van Kempen, echtgenoot Arjen Dangerman en  ondergetekende. 

  Caroline is naar de kantine gelokt onder het voorwendsel dat er een dubbel  interview zou worden gehouden tezamen met Hildegard Harens, haar  opvolgster. 

  Om 10:40 kwam Caroline de kantine in, zag het aanwezige gezelschap en  wilde direct rechtsomkeert, want “dit is vast niet voor mij”. 

  Na enkele komisch bedoelde opmerkingen over en weer, nam de wethouder  het woord. 

  Hij benadrukte het belang van vrijwilligers binnen een vereniging en vertelde  terloops dat er in Teylingen meer dan 200 verenigingen actief zijn. Caroline heeft er binnen Foreholte meer dan 40 jaar vrijwilligerswerk op zitten  en daarnaast is zij actief geweest binnen Cultuur Verheft, doet ook  vrijwilligerswerk voor de kerk en is sinds kort secretaris van de HKV. De letterlijke woorden van de wethouder waren dan ook “het toekennen van de Zilveren Barensteel aan Caroline Dangerman is nooit een discussiestuk  geweest in het college”. 

  Na de nodige foto’s en felicitaties nam Caroline het woord. 

  “Ik heb al wat onderscheidingen, maar hier ben ik wel heel erg trots op. Een  blijk van waardering van je eigen dorp”. 

  Interview met Caroline volgt!

  Jan Regeer