• Alweer de 91ste editie van de Algemene Ledenvergadering van onze voetbalvereniging komt eraan! Op donderdag 30 november zijn alle leden uitgenodigd in het clubgebouw. Wil je weten wat er op de agenda staat? Bekijk dan de opsomming hieronder. De vergadering begint om 20:00!

  1.Opening door de voorzitter

  2. Notulen Algemene ledenvergadering 24 november 2022
  De notulen liggen vanaf 30 november 19:00 uur klaar in de kantine.

  3.Jaarverslag VV Foreholte

  4.Jaarverslag en begroting penningmeester
  De stukken zijn vanaf 30 november 19:00 uur in te zien in de kantine.

  5.Verslag en verkiezing kascommissie

  6.Vaststellen contributie

  7.Statuten en huishoudelijk reglement  
  In verband met de WBTR dienen de statuten op enkele punten te worden gewijzigd. Het bestuur stelt tevens voor om een huishoudelijk reglement te introduceren.

  Voorgestelde statutenwijziging en toelichting (pdf)

  8.Bestuursverkiezing
  In verband met de voorgenomen wijziging van de statuten wordt een nieuw rooster van aftreden geïntroduceerd. Het rooster van aftreden zal ter vergadering worden toegelicht.

  Aftredend en herkiesbaar zijn conform het rooster van aftreden
  - Voorzitter, Rogier Hoeijmans
  - Voetbalzaken, Rob Schrama

  Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden tot 72 uur voor de ALV bij de secretaris van vv Foreholte)

  9.Voortgang strategische doelstellingen

  10.Jeugdkamp
  Wessel Gozeling, lid van de kampcommissie neemt ons mee in de organisatie van jeugdkamp dat jaarlijks in juli wordt gehouden.

  11. TC-senioren (mannen)
  Het huidige voetbaljaar is een overgangsjaar voor de TC. Oscar Arroyo, lid van de TC-selectie licht de vernieuwing in de TC-senioren toe.

  12.Rondvraag

  13.Sluiting