• Agenda 88ste Algemene Ledenvergadering (ALV) 1 december a.s.

  15 nov 2020
 • Datum: 01 december 2020

  Aanvang: 19.30 uur

  Digitale ALV te ontvangen via YouTube kanaal van vv Foreholte.

   1. Opening voorzitter

  2. Notulen vorige vergadering

  3. Jaarverslag secretariaat

  4. Jaarrekening penningmeester

  5. Begroting penningmeester

  6. Verslag kascommissie Verkiezing nieuwe kascommissie Henk van Werkhoven en Mathieu Monteny blijven aan, J├Ârgen de Gooyer is aftredend en herkiesbaar

  7. Bestuurlijke mededelingen

  8. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar zijn: Raymond Booms, Martin Weijers, Nick Warmerdam en Tjeerd Steendam. Aftredend en niet herkiesbaar is Caroline Dangerman-Bel. Bestuur stelt voor als kandidaat secretaris Hildegard Harens-Treur. Afgetreden en niet herkiesbaar is Jan-Willem Noordermeer. De bestuursfunctie Technische Zaken zal open blijven als vacature totdat er een geschikte kandidaat voorgedragen wordt.

  (Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden tot 72 uur voor de ALV bij de secretaris van vv Foreholte secretaris@foreholte.nl )

  9. Rondvraag: ingediende vragen door leden per mail, 72 uur voor de ALV

  10. Sluiting