• Lidmaatschap | Afmelden

  • Het lidmaatschap kan per seizoen opgezegd worden. Het voetbalseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. Opzeggingen dienen daarom voor 15 juni gedaan te worden. Leden die het lidmaatschap beëindigen tussen 16 juni en 30 september, betalen €25,00 administratiekosten. Bij opzeggingen na 1 oktober blijft de gehele contributie verschuldigd. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan het bestuur beslissen van deze regel af te wijken.