Ons telefoonnummer is (0252) 210 751
Hier vindt u de activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd. Houd regelmatig de kalender in de gaten voor nieuwe activiteiten!

 

Hierbij nodigt het bestuur van vv Foreholte u uit voor de 85ste Algemene Ledenvergadering op 23 november 2017.

De locatie van de vergadering is de kantine van vv Foreholte.
Aanvang is 20.30 uur.

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering van 10-11- 2016
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretariaat seizoen 2016/2017
5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2016/2017
6. Verslag kascommissie
Kascommissie: Paul Duindam, Hans Hoppenbrouwer en Cock van Leeuwen
7. Verkiezing kascommissie, Hans en Cock blijven aan, Paul treedt af.
8. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn: Jan Regeer, Rob Schrama, Rogier Hoeijmans en Frank Dofferhoff
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk melden tot 24 uur voor de ALV bij de secretaris van vv Foreholte.
9. Vaststellen contributie seizoen 2018/2019
10. Mededelingen vanuit het bestuur
*Vrijwilligersbeleid – Martin Weijers
*Gang van zaken rondom Sportpark Elsgeest – Tjeerd Steendam
11. Rondvraag
12. Sluiting vergadering door de voorzitter

Dit nieuwsbericht delen?