Ons telefoonnummer is (0252) 210 751
Hier vindt u de activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd. Houd regelmatig de kalender in de gaten voor nieuwe activiteiten!

 

Agenda 87ste Algemene Ledenvergadering van vv Foreholte.

Datum: 7 november 2019

Locatie: kantine vv Foreholte

Aanvang: 20:30
 

 1. De voorzitter opent de vergadering
   
 2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering
   
 3. Ingekomen stukken
   
 4. Jaarverslag secretariaat seizoen 2018/2019
   
 5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2018/2019
   
 6. Verslag kascommissie
  Kascommissie: Cock van Leeuwen,
  Jörgen de Gooyer en Henk van Werkhoven
   
 7. Verkiezing kascommissie:
  Jörgen de Gooyer en Henk van Werkhoven blijven aan, Cock treedt af.
   
 8. Vaststellen contributie seizoen 2020/2021
   
 9. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar zijn: Frank Dofferhoff, Rogier Hoeijmans en Rob Schrama
  (Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden tot 24 uur voor de ALV bij de secretaris van vv Foreholte)

   
 10. Mededelingen vanuit het bestuur
   
 11. Rondvraag
   
 12. Sluiting vergadering door de voorzitter

Aldus,
Caroline Dangerman (secr.)

secretaris@foreholte.nl
 

 

Dit nieuwsbericht delen?