Ons telefoonnummer is (0252) 210 751

Scheidsrechtercommissie

Introductie
Een voetbalscheidsrechter is een persoon die in een voetbalwedstrijd de beide teams controleert op het navolgen van de regels en het overtreden van de regels bestraft. Bij voetbal is er één scheidsrechter die wordt ondersteund door twee assistent-scheidsrechters (voorheen grensrechters geheten) (aan de zijlijnen) en een vierde official (buiten het veld).

In het veld is de scheidsrechter een zogeheten dood element. Als de scheidsrechter geraakt wordt door de bal, geldt hetzelfde als wanneer de bal door een toevallige windvlaag van koers verandert: er moet worden doorgespeeld. Als de bal via de scheidsrechter, die zich binnen het speelveld bevindt, over de zijlijn gaat, krijgt de partij die daaraan voorafgaande de bal het laatste speelde, een inworp tegen.

Eind 2007 is de scheidsrechterscommissie samengesteld met als doel het uitbreiden van het scheidsrechtersbestand en het verbeteren van de kwaliteit van het fluiten. Na het besluit om het met uitsluitend vrijwilligers te gaan doen zijn we van start gegaan. Het begon met een bijeenkomst in de kantine, waarbij Dick van Egmond een dusdanig wervend betoog hield dat we konden starten met een cursus pupillenscheidsrechter met 13 deelnemers. Na dat voortvarende begin zijn we in een stroomversnelling geraakt, zodat we nu de beschikking hebben over ongeveer 80 gediplomeerde scheidsrechters.
 
Wat doen we
De scheidsrechterscommissie werft scheidsrechters binnen de vereniging en zorgt voor opleiding, begeleiding en kleding. Daarnaast zorgen wij voor voldoende begeleiding gedurende de wedstrijden, waarbij herkenbaarheid voorop staat. Jaarlijks leiden wij nieuwe scheidsrechters op vanaf 12 jaar. Sinds kort hebben wij de beschikking over een echte professionele scheidsrechter die ons ondersteunt bij:
- het begeleiden van de begeleiders
- het begeleiden van jeugdscheidsrechters tot seniorenscheidsrechters
- het ondersteunen van beginnende scheidsrechters
- het verzorgen van spelregelavonden voor B-junioren.

Wat is ons doel
Onze doelstelling is om alle wedstrijden te laten leiden door gediplomeerde scheidsrechters, die op hun beurt weer worden begeleid door goed voorbereide begeleiders. Met als uiteindelijk doel, het minimaliseren van incidenten op en rond het voetbalveld.

 

Foreholte is trots op het scheidsrechtersbeleid
Op zaterdag 20 april 2013 zijn wij door de KNVB bezocht en hebben wij de ARAG-KNVB Certificering ontvangen uit handen van KNVB scheidsrechter Danny Makkelie. Als eerste vereniging in de regio betekent dit dat wij een voorbeeldfunctie hebben richting omliggende verenigingen.
Uiteraard is het bestuur van Foreholte daar bijzonder trots op en we hopen dat de scheidsrechterscommissie doorgaat met dit fantastische werk.