Ons telefoonnummer is (0252) 210 751

Jeugdkampcommissie

Jeugdkampcommissie
JEUGDKAMP V.V. FOREHOLTE

Het jeugdkamp wordt ieder jaar in de eerste week van de basisschoolvakantie door vrijwilligers van de club georganiseerd en begeleid. Kinderen die mogen deelnemen aan dit kamp zijn alle junioren die het afgelopen voetbalseizoen in de E, D, C of een meisjesteam speelden.
 
In dit document kunt u lezen wat een week kamp allemaal inhoudt. De kampweek is van zondag 15 juli tot en met zaterdag 21 juli 2018. Wij verwachten zaterdag 21 juli rond 12.30 uur terug te zijn bij Foreholte. Zaterdag 14 juli zal ’s morgens vroeg al een vrachtauto met materialen, koffers, enzovoort en een aantal begeleiders zoals de koks naar de boerderij vertrekken om daar kwartier te maken. De koffers van de kinderen worden naar de betreffende slaapzalen gebracht en, niet geheel onbelangrijk, de keuken wordt ingericht. Dit alles om de massale aankomst later op de dag soepel te laten verlopen. Qua locatie is dit jaar de keuze gevallen op Groepsaccommodatie De Klonie in Ellertshaar (http://www.klonie.nl/)
 
We hebben het programma steeds meer aangepast aan de diverse leeftijdscategorieën. Gevolg hiervan is dat de oudere kinderen andere, meer spectaculaire en vaak ook duurdere activiteiten aangeboden krijgen dan de jongere kinderen. Wij hebben als kamporganisatie besloten dit verschil in programma-aanbod terug te laten komen in de deelnemersbijdrage. Het vervoer heen en terug met bussen is bij de prijs inbegrepen.

Dit betekent dat de deelnemersbijdrage voor 2018 als volgt is :
- E-junioren en E-meisjes      € 170,-
- D-junioren en D-meisjes      € 175,-
- C-junioren en C-meisjes      € 185,-

Bij de beoordeling van de leeftijdsgroep van uw kind gaan we uit van de teamopstellingen van dit seizoen.
 
De inschrijving voor het kamp is pas definitief als de deelnemersbijdrage is bijgeschreven op IBAN: NL92 RABO 0366 0398 30 ten name van ‘Jeugdkamp Foreholte'.
Betaling dient direct na bevestiging van de inschrijving te gebeuren (bevestiging volgt via een separate e-mail) en voor februari 2018 dient de betaling ontvangen te zijn.  Er worden geen acceptgirokaarten verstuurd! Wij zijn genoodzaakt om 50% annuleringskosten in rekening te brengen indien er geannuleerd wordt.
 
Het programma wordt zoals gezegd afgestemd op de verschillende leeftijdscategorieën. Natuurlijk wordt er veel gevoetbald en maken de spellen in het bos, oriëntatietochten en andere in teamvorm gespeelde activiteiten deel uit van deze week. De hierin behaalde resultaten tellen mee in het eindklassement. Het team met de meeste punten ontvangt een leuke herinnering.

LOCATIE
Door de grootte van onze groep is voor ons slechts een beperkt aantal accommodaties geschikt. Elke locatie heeft wel zijn sterke en zwakke kanten. Aspecten waar wij op letten zijn: goede keukenvoorzieningen, hygiënische toilet- en douchegroepen, verzorgde slaapvertrekken, voldoende ruimte en nooduitgangen, recreatiemogelijkheden en vooral voldoende terrein om een grote groep te vermaken en te kunnen sporten. We proberen elk jaar een dagje uit te gaan, dus we kijken ook naar de mogelijkheden in de buurt, zoals zwembaden en pretparken.
Dit jaar is de keuze gevallen op Groepsaccomodatie de Klonie in Ellertshaar, te Drenthe. De Klonie is een goed uitgeruste accommodatie welke ruimte biedt voor maximaal 254 personen. Dit is verdeeld over 4 verschillende gebouwen (http://www.klonie.nl/accommodaties.html). Er is voldoende sanitair aanwezig die centraal gelegen zijn. Naast de accommodatie is een groot grasveld tot onze beschikking. Hierop kunnen de verschillende spel- en speelactiviteiten worden uitgevoerd (http://www.klonie.nl/faciliteiten.html).
 
KAMPGELD
De kinderen mogen zakgeld meenemen. Voor de E-tjes is dit maximaal € 12,50 en voor de overigen maximaal € 15,--. Omdat wij de kinderen tussen de spellen door ook van verfrissingen en versnaperingen voorzien zijn genoemde bedragen ruim voldoende.
Op het kamp runnen we een kampwinkeltje. Een deel van de kamplol zit bij de kinderen in het zelf kunnen kopen van drinken en snoep. Wij raden aan het zakgeld de zaterdag voor het vertrek bij de kampcommissie in beheer te geven. Dit voorkomt zoekraken en helpt dat de kinderen ook de tweede helft van de week nog wat over hebben.
 
ORGANISATIE & BEGELEIDING
De organisatie
De organisatie van het jeugdkamp ligt in handen van de kampcommissie. Dit is een groep vrijwilligers met vele jaren ervaring in het organiseren en begeleiden van jeugdkampen. Wij proberen continu het kamp te verbeteren. De kampcommissieleden gaan ook mee op het kamp. Wij coördineren alles, vanaf het vertrek tot en met de terugkomst: alle spelletjes, wedstrijden, uitjes, pauzes, eet- en slaaptijden, vervoer naar zwembaden, bossen enz. enz. Dit gaat op basis van een van uur tot uur gepland draaiboek, zodanig dat niemand zich hoeft te vervelen. Met dit draaiboek wordt overigens flexibel omgegaan. Afhankelijk van het enthousiasme van de kinderen of vanwege goede of slechte weersomstandigheden wordt niet geschroomd het programma direct aan te passen. Dat is de kracht van een kamp georganiseerd door en voor de eigen vereniging.
 
Teamleiders(-sters)
Aangezien er naar verwachting ruim 150 kinderen meegaan op ons kamp, kan dat onmogelijk door de kampcommissieleden alleen geregeld worden. De week is op een gezellige, recreatieve manier in een competitievorm gegoten, waarbij de groep kinderen in teams zijn verdeeld. Elk team wordt door één of twee mensen begeleid. Dit zijn meestal leiders, trainers en/of ouders die op enigerlei wijze actief zijn binnen onze vereniging. Zij begeleiden de gehele week hetzelfde team, zodat kinderen met hen vertrouwd kunnen raken.
 
Verzorgingsgroep
Dit is een groep met diverse functies. Twee mensen hebben de verantwoording voor de keuken. De koks zijn mensen die ervaring hebben met het koken voor grote groepen. Elk jaar wordt gezorgd voor een gevarieerd, gezond en lekker menu. Naast deze koks zijn er in de verzorgingsgroep drie personen die elke dag de eetzalen, de slaapzalen, de toiletten en wasruimtes schoonhouden met hulp van het team dat corvee heeft. Zeer belangrijk als je een week heel actief en dicht bij elkaar doorbrengt! Verder helpen zij de koks en de kampcommissie met allerlei klusjes. Dan zijn er ook nog twee materiaalverzorgers die de sportvelden uitzetten en zorgen dat het meegenomen materiaal tiptop in orde is. De verzorgingsgroep staat ook klaar voor kinderen met een dipje in het moreel. Ze zijn vaak een prettig rustpunt als dat nodig is.
 
VERZORGING
Eten
Voordat de week begint hebben de koks een menu samengesteld. U kunt er gerust op zijn dat dit een gezond 3-maaltijden-per-dag-menu betreft. Brood, beleg, fruit en groente, melk, vlees, toetjes, van alles is er wat en soms wat extra vanwege de toch meer dan gewone prestaties deze week. Voor kinderen die door dieetvoorschriften of persoonlijke overtuigingen niet alles met "de pot" mee kunnen of mogen eten zorgen we voor iets anders. Of het nu vleesvervangers (vegetarisch) zijn of sojamelk in de pannenkoekenmix (melkallergie), het kan allemaal. Wij verwachten dan wel dat de ouders de eventuele vervangende producten leveren.
 
Medische verzorging
Bij de voorbereidingen hebben wij altijd geïnformeerd naar de dichtstbijzijnde ziekenhuizen, artsenadressen en van belang zijnde telefoonnummers. Verder gaat er altijd een goedgevulde kist en tas met verbandmiddelen mee. Er gaat altijd minimaal één persoon mee die alleen de taak van medische en geestelijke verzorging op zich zal nemen. Kinderen die medicijnen gebruiken kunnen gewoon mee op ons kamp. Veel kinderen regelen zelf het medicijngebruik. Het is altijd mogelijk het gebruik van de medicijnen aan de medisch verzorger toe te vertrouwen. Voor de jongere kinderen raden wij dat sterk aan. Hij of zij houdt een lijst bij, zodat de medicijnen op vaste momenten van de dag aan de kinderen worden aangeboden. Ook de wat discretere zaken worden op een handige manier opgelost. Wij verzoeken u om in ieder geval medicijngebruik te melden bij ons.
 
Heimwee
Heimwee leidt gelukkig niet vaak tot grote problemen. Door het drukke programma is er ook nauwelijks tijd voor! Vaak lukt het met wat extra aandacht het kind door zo'n fase heen te helpen. Natuurlijk zullen wij nooit iemand dwingen bij ons op kamp te blijven. Wij nemen dan contact met u op en overleggen hoe wij dit op kunnen lossen.
 
WIE MOGEN ER MEE OP KAMP?
Doelgroep
Alle jongens en meisjes die in een E-, D- en C-team voetballen kunnen aan het kamp deelnemen. U denkt wellicht: Kan dat wel zo'n grote groep met een leeftijdsverschil van 8 t/m 15 jaar? De ervaring heeft ons geleerd dat dit prima samen gaat. In ons programma houden we overigens bij enkele activiteiten wel rekening met het leeftijdsverschil.

E-junioren
Als uw kind al een keer mee geweest is zal het hem goed afgaan. Als het echter de eerste keer is bent u degene die het beste kan bepalen of uw kind aan het jeugdkamp toe is. Sommige kinderen geven zelf aan mee te willen. Kinderen die gewend zijn aan logeren, kunnen het prima aan om een week van huis te zijn. Vooral wanneer er een vriendje of wat teamgenoten meegaan is dat geen probleem. Eerder een kans om zich te ontwikkelen. Het is van belang om niet tegen het gevoel van een kind in te gaan. Wanneer uw kind thuis aangeeft niet te willen, moet hij nooit worden gepusht. Onze ervaring is echter dat ouders soms meer tegen zo'n avontuur opkijken dan het kind zelf. Dat is te begrijpen, maar niet altijd terecht!

D-junioren
De D-junioren zijn een bijzondere groep gebleken, omdat de 1ste jaars bij bepaalde activiteiten bij de E-junioren meedoen en de 2de jaars bij de C-ers. In overleg met de kampcommissie kan van deze regel afgeweken worden, maar natuurlijk zullen we altijd in het belang van het kind een keuze maken. Ook voor de D-ers worden aparte activiteiten georganiseerd. Verder gelden ook voor deze groep de gedragsregels en de gemaakte afspraken.

C-junioren
De C-junioren zijn qua leeftijd en gedrag meer volwassen. Gedurende de kampweek verwachten wij van de C-ers verantwoordelijkheidsgevoel en inzet. Als teamoudsten zijn zij de rechterhand van de teamleiders. Daarnaast willen wij dat het voor hen een aantrekkelijk kamp wordt. De C-ers worden vooraf uitgenodigd om leuke ideeën naar voren te brengen. Uiteraard wijzen we ze tevens op de gedragsregels en maken hierover duidelijke afspraken.

Meisjes
Alle meisjes uit de E, D en C kunnen mee. Een basisregel is dat de meisjes en jongens niet bij elkaar op de kamer komen!

Indeling van de teams
Wij proberen de indeling van de teams zo te maken dat er minimaal 2 kinderen van dezelfde leeftijdscategorie per team ingedeeld worden. De indeling van de slaapplaatsen gaat op leeftijd en zo veel mogelijk op team.
 
HET PROGRAMMA
Ons jeugdkamp is een gevarieerde week boordevol activiteiten, waarin sport een voorname plek heeft, maar waarbij door ons de nadruk wordt gelegd op sportiviteit en gezellig samen uit zijn. Er is dus meer dan alleen sport en spel!
 
De eerste dag
De eerste dag van het jeugdkamp start altijd voor of in de kantine van Foreholte. Hier wordt door middel van een openingsspel de teamindeling bekend gemaakt en krijgen de kinderen te horen wie hun leider/ster zal zijn de rest van de week. Na dit spel vertrekken we naar de plaats van bestemming. Wij rijden echter niet direct naar de kampeerboerderij, maar zetten de kinderen met hun leiders in de omgeving af, vanwaar zij eerst via een oriëntatietocht door de omgeving naar het kampterrein zullen lopen. Het is dus belangrijk dat uw kind op goede schoenen naar Foreholte komt en niet op slippers, laarzen, voetbalschoenen of andere ongemakkelijke loopschoenen. Dit voorkomt een hoop blaren op de eerste dag.
 
Dagje uit
Sinds enkele jaren organiseren we per leeftijdsgroep een dagje uit. Dit bevalt uitstekend bij zowel de kinderen als de begeleiding. Rugzak om, lunchpakket mee en lopen maar. Onderweg worden er verschillende activiteiten gedaan zoals zwemmen, bowlen, het is maar net wat we tegen komen. We zullen proberen een fraaie (en uiteraard veilige) route uit te zetten. We passen de afstand wel per leeftijdsgroep aan, maar de opzet is dat de groep de hele dag onderweg is en pas in de loop van de avond terugkeert. Het avondeten zal waarschijnlijk uit wat snacks bestaan. Niet zo gezond maar wel erg lekker! En het hoort tenslotte ook bij een dagje uit.
 
Sport
Afhankelijk van de locatie waar we verblijven en de mogelijkheden die we daar hebben, proberen we iedere dag een deel van de dag te besteden aan balsporten in competitievorm. Een aantal sporten wordt per team gedaan (bv. slagbal en voetvolley). Bij de meeste sporten worden alle teams opgesplitst in een jongere en een oudere groep. Zij worden dan voor een activiteit aan een groep leeftijdsgenoten van een ander team gekoppeld en gaan dan gezamenlijk de competitie aan. Omdat er ook veel gevoetbald zal worden is het belangrijk dat de kinderen scheenbeschermers meenemen.

Spel
Elke avond en soms 's middags worden typische kampspelen gedaan. Dat kan gewoon op het kampterrein (bv. rode draadspelen), maar vindt ook vaak plaats in de bossen. Dat gebeurt dan op een duidelijk afgebakend stuk bos. U moet dan denken aan; het douanespel, levend stratego, spooktocht, vossenjacht, etc. Bij deze spelen komt het aan op teamwork, slimheid en snelheid. We proberen ook ieder jaar een echte dropping uit te zetten.
 
RUST
Slaapplaatsen
U begrijpt dat wij de verschillende leeftijdsgroepen niet bij elkaar maar gescheiden van elkaar laten slapen. Wij hebben meestal slaapvertrekken van verschillende omvang. Bij de indeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met vriendjes en/of teamgenootjes waar ze elke week mee voetballen. Afhankelijk van het aantal kinderen per slaapvertrek worden de leiders verdeeld over deze slaapvertrekken.
 
Rusttijden
Per dagdeel lassen we regelmatig pauzes in. In deze pauzes kunnen de kinderen vrij spelen, wat rusten, snoep kopen of wat drinken. 's Avonds is voor de kleintjes extra aandacht bij het naar bed gaan. Met behulp van de leiders die bij de jongeren slapen worden zij regelmatig onder de douche geholpen. Wij proberen de jongste deelnemers een aantal keren in de week aanzienlijk vroeger onder de wol (in de slaapzakken) te krijgen dan de wat oudere.
 
Het is wel zo dat het op kamp meestal later is dan thuis. Het is vakantie, en dan ook nog met een groep maatjes! Hierdoor wordt het wel eens later dan 22.00 uur voordat ze liggen. Zeker de eerste dag zitten de kinderen vol energie en spanning en reageren ze dat af door zichzelf en anderen wakker te houden. Later in de week regelen de kinderen zichzelf, omdat het allemaal meer bekend raakt en zij gewoonweg vermoeider zijn. Later naar bed hoort er wat ons betreft wel bij. Dat is nu eenmaal het bijzondere van kamp!
 
TOEZICHT
Uit de ervaring van voorgaande jaren blijkt het nodig te zijn meer te letten op gedrag en taalgebruik. Zowel begeleiders als kampcommissie zullen toezien op de gedragsregels.
 
's Avonds is het niet alleen maar een dolle boel. Elke avond heeft een aantal (bege)leiders dienst om de kinderen in de gaten te houden. Wanneer op een kamer kinderen zijn die al slapen of dat graag willen, wordt de rest vriendelijk doch nadrukkelijk verteld zich koest te houden. Fluisteren kan nog tot een bepaald moment. De kleineren slapen meestal snel als hen duidelijk wordt verteld dat er weer een drukke dag volgt! Kinderen kunnen veel hebben, maar voldoende rust is voorwaarde om gezond en gezellig met elkaar om te gaan.
 
Pesten
Helaas worden elk jaar kinderen gepest en het is voor ons ondoenlijk om dat volledig uit te roeien. Wij beseffen terdege dat dit een heel vervelend verschijnsel is. Maar dit is niet altijd te voorkomen. Wij vertellen bij de opening van het kamp aan iedereen dat wij pesterijen niet tolereren. Het gebeurt soms in groepsverband tegen een "zwakke" broeder. In die gevallen treden wij streng op.
  • Druk uw kind op het hart andere kinderen niet te treiteren, vooral niet in groepsverband.
  • Zeg uw kind dat hij bij de leiding moet aankloppen wanneer hij wordt gepest. Wij kunnen dan het probleem in de kiem smoren en doeltreffend ingrijpen.
  • Geef bij de leiding van tevoren aan of uw kind vaker het slachtoffer van pesterijen is. Wij kunnen dit dan extra in de gaten houden en zullen ook de leider(-s) hiervan op de hoogte stellen, zodat we eventueel tijdig kunnen ingrijpen.
OVERIG
Vervoer
Ook dit jaar is de keus gemaakt om zowel de heen als terugreis met een aantal bussen te maken. Dit is voor de kinderen heel gezellig omdat ze dan direct een kampgevoel krijgen en voor ons logistiek makkelijk, want alle kinderen en leiders komen dan tegelijk aan op de plaats van bestemming.
 
Bezoek
Tijdens het kamp kunnen ouders ons niet bezoeken. De kans dat wij op dat moment niet aanwezig zijn is groot. Bovendien hebben wij en de kinderen hier geen tijd voor omdat in het programma geen rekening wordt gehouden met bezoek. Tot slot is het niet ondenkbaar dat de kinderen door bezoekende ouders juist heimwee krijgen.
 
Eigendommen
Eigendommen (kledingstukken, handdoeken, schoenen enzovoort) die gedurende de week gevonden en verzameld zijn, zullen bij aankomst op 15 juli en 's avonds bij het vertonen van de kampfilm uitgestald worden. Ongetwijfeld zal er weer een uitgebreid assortiment te bewonderen zijn. Hierna worden ondergoed, handdoeken en sokken weggegooid. De overige spullen worden gewassen en blijven tot 1 september in de kantine. Indien het op die datum niet opgehaald is gaat het naar een goed doel.
Een goede raad is om de eigendommen van uw kind zo veel mogelijk te merken! En we verzoeken u dringend slaapspullen in een stevige tas mee te geven en niet in een plastic (vuilnis)zak, omdat deze onherroepelijk scheurt!
 
INSCHRIJFFORMULIER
Het inschrijfformulier kunt u hier vinden. Het is belangrijk dat u alle gevraagde gegevens invult (indien van toepassing uiteraard). Wij verzoeken u met klem om ook een noodtelefoonnummer in te vullen, zodat wij u altijd en overal kunnen bereiken. Zie hiervoor ook de volgende alinea!
 
Daarnaast vragen we u ook de verzekeringsmaatschappij en het polisnummer van uw kind in te vullen. Dit in verband met eventuele onverwachte bezoekjes aan doktersposten, waar we uiteraard niet op hopen! Wij willen ook dit jaar weer uniforme T-shirtjes uitreiken op de dag voor vertrek. Graag de gewenste maat doorgeven op het formulier.
 
TOT SLOT
We hebben de afgelopen jaren de gedragsregels en de sancties bij het niet nakomen hierop fors aangescherpt. Dit heeft er mede toe bijgedragen dat het bijzonder geslaagde kampen zijn geworden. We blijven hier nadrukkelijk de aandacht op vestigen.

Het betreft met name:
  • Gemaakte afspraken niet nakomen;
  • Vernielen van eigendommen van de kampeerboerderij;
  • Onfatsoenlijk gedrag tijdens de maaltijden;
  • Grof taalgebruik, zowel onder elkaar als tegen de leiding.
Wij zullen hier op toezien en indien nodig tegen optreden, d.w.z. als kinderen op welke wijze dan ook over de schreef gaan zullen wij niet aarzelen contact met de ouders/verzorgers op te nemen. Bij herhaling zullen wij verzoeken hun kind direct op te komen halen. We hebben er echter alle vertrouwen dat dit niet nodig zal zijn.
 
Mocht u na het lezen van dit informatieboekje nog vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met een van de leden van de kampcommissie.
 
Met sportgroeten, de kampcommissie
Suzan van den Berg
Pim Clijsen
Jerry Evers
Jan-Willem Noordermeer
Arjan Slobbe
Peter Kooi

Email: jeugdkampforeholte@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/foreholtejeugdkamp
Snapchat: jk-foreholte (Jeugdkamp Foreholte)