Ons telefoonnummer is (0252) 210 751

Informatie lidmaatschap

Contributie 2018 - 2019
Het lidmaatschap loopt van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019. Het lidmaatschap wordt minimaal voor één geheel jaar aangegaan.

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap kan met het opzeggingsformulier dat u op de website van Foreholte kunt vinden.
Het opzeggen dient te geschieden uiterlijk twee weken voordat op 1 juli het nieuwe verenigingsjaar ingaat (dus voor 15 juni 2018).
Leden die het lidmaatschap beëindigen tussen 1 juli 2018 en 30 september 2018, betalen Euro 25,00 administratiekosten.

Bij opzeggingen na 1 oktober blijft de gehele contributie verschuldigd. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan het bestuur beslissen van deze regel af te wijken.
 
Alle mutaties zoals opzeggingen, aanmeldingen, verhuizingen, verandering soort lidmaatschap, etc. moeten worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Op deze manier is het mogelijk de ledenlijst up-to-date te houden. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven. Via de website via clubinfo - lidmaatschap

 
Contributie
Criterium voor de hoogte van de contributie is de geboortedatum, hetgeen overeenstemt met de indeling onder 19, onder 17 etc. De peildatum voor de KNVB is 1 januari 2018.

De contributie voor het seizoen 2018 – 2019 bedraagt;

- Senioren:                                  Euro    176,00
- O19-O16:                                 Euro    158,00
- O15-O12:                                 Euro    147,50
- O11-O8:                                   Euro    132,00
- Uk/Muc/O7:                             Euro      60,00
- Niet spelend lid                        Euro      30,00
- Donateur                                   Euro      17,50
- G-Voetbal                                 Euro      65,00

Automatische incasso
Wij streven naar een snelle en een volledige afhandeling van contributienota's door gebruik te maken van automatische incasso. Indien geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso, dan wordt een toeslag toegepast van Euro 5,00 per jaar. Het machtigingsformulier voor automatische incasso vindt u onder Clubinfo - Lidmaatschap

Kledingplan
De kledingbijdrage voor seizoen 2018-2019 is vastgesteld op EUR 25,00 per jaar. Deze kledingbijdrage wordt samen met de contributie gefactureerd en geïncasseerd. Voor meer informatie over het kledingplan verwijzen we u graag naar de website.
Kijkt u onder Clubinfo - Kledingplan.

Overig
Aan het begin van ieder seizoen vindt de verspreiding van de contributienota's plaats. Let wel op dat u op tijd betaalt. Bij niet tijdige betaling wordt er een speelverbod opgelegd tot de contributie is betaald.

Indien er zwaarwegende reden zijn om een verzoek in te dienen voor gespreide betaling of aanpassing van de contributie dan dient u dit verzoek schriftelijk of per e-mail in te dienen bij de ledenadministratie.

Indien u onverhoopt geen contributienota ontvangt, betekent dit natuurlijk niet dat u geen contributie hoeft te betalen.
U wordt dan vriendelijk verzocht contact op te nemen met de ledenadministratie.

Renée en Frits van Arkel (ledenadministratie)                     
Beukenrode 314
2215 JS Voorhout
Tel: 0252-218121
fritsrenee@hotmail.com