Ons telefoonnummer is (0252) 210 751

Informatie lidmaatschap

Contributie inning voor het seizoen 2017 - 2018
Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend. Het lidmaatschap wordt minimaal voor één geheel jaar aangegaan.

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap kan met het opzeggingsformulier dat u op de website van Foreholte kunt vinden.
Het opzeggen dient te geschieden uiterlijk twee weken voordat op 1 juli het nieuwe verenigingsjaar ingaat (dus voor 15 juni 2017).
Leden die het lidmaatschap beëindigen tussen 1 september en 30 september, betalen Euro 25,00 administratiekosten.

Bij opzeggingen na 1 oktober blijft de gehele contributie verschuldigd. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan het bestuur beslissen van deze regel af te wijken.
 
Alle mutaties zoals opzeggingen, aanmeldingen, verhuizingen, verandering soort lidmaatschap, etc. moeten worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Op deze manier is het mogelijk de ledenlijst up-to-date te houden. Het gebeurt helaas vaak dat er niets wordt doorgegeven, of dat er alleen aan een leider of trainer iets wordt doorgegeven. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via we website via clubinfo - lidmaatschap

 
Contributie
Criterium voor de hoogte van de contributie is de geboortedatum, hetgeen nagenoeg overeenstemt met de indeling onder 19, onder 17 etc.

De contributie voor het seizoen 2017 – 2018 bedraagt, indien gebruik wordt gemaakt  van automatische incasso, voor leden geboren;

- voor 1999:                                  Euro    176,00
- in 1999 t/m 2002:                       Euro    158,00
- in 2000 t/m 2006:                       Euro    147,50
- in 2007 t/m 2010:                       Euro    132,00
- na 2010:                                     Euro      60,00
- Niet spelend lid                          Euro      30,00
- Donateur                                    Euro      17,50
- G-Voetbal                                   Euro      65,00

Overig
Indien geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso, dan wordt een toeslag toegepast van Euro 5,00 per jaar.

Kledingplan

Het kledingplan voor de jeugd is ingegaan vanaf seizoen 2014-2015. De kledingbijdrage voor seizoen 2017-2018 is vastgesteld op EUR 15,00 per jaar. Deze kledingbijdrage wordt samen met de contributie gefactureerd en geïncasseerd. Voor meer informatie over het kledingplan verwijzen we u graag naar de website.
Kijkt u onder Clubinfo - Kledingplan.

Nieuwe leden zijn verplicht tot het afgeven van een doorlopende machtiging voor incasso van de contributie en kledingbijdrage
Aan het begin van ieder seizoen vindt de verspreiding van de contributienota's plaats, waarin u gevraagd binnen de beatlingstermijn te betalen. Let wel op dat u op tijd betaalt. Bij niet tijdige betaling wordt er een speelverbod opgelegd tot de contributie is betaald.

Indien er zwaarwegende reden zijn om een verzoek in te dienen voor gespreide betaling of aanpassing van de contributie dan dient u dit verzoek schriftelijk of per e-mail in te dienen bij de ledenadministratie.

Indien u onverhoopt geen contributienota ontvangt, betekent dit natuurlijk niet dat u geen contributie hoeft te betalen.
U wordt dan vriendelijk verzocht contact op te nemen met de ledenadministratie.

Renée en Frits van Arkel (ledenadministratie)                     
Beukenrode 314
2215 JS Voorhout
Tel: 0252-218121
fritsrenee@hotmail.com