• Als een biljartlaken. Het zesde veld aan rand van sportpark de Elsgeest ligt er na maandenlange arbeid als een biljartlaken bij. En dat is te danken aan zeer toegewijde vrijwilligers en zeer betrokken partners. Afgelopen periode waren het vooral de automobilisten op de Leidse Vaart die getuigen waren van de ontwikkelingen die elkaar in hoog tempo opvolgden. Nu het natuurgrasveld definitief af is mogen alle nieuwsgierigen tijdens de feestelijke opening de eerste stappen zetten. We vroegen aan bestuurslid Tjeerd Steendam om de allerlaatste update.  

  Tjeerd, we zien een prachtig veld liggen! Hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen?
  ''
  Zoals je weet zijn de verenigingen op Elsgeest al een paar jaar samen met de gemeente bezig met een uitbreidingsproject van het sportpark. De aanleg van dit nieuwe veld is het eerste zichtbare resultaat van deze uitbreiding. Het aanleggen van een veld lijkt een simpel klusje maar niets is minder waar. Er komt veel kennis en kunde van diverse partijen bij kijken om een veld als deze aan te leggen. De gemeente heeft daarvoor projectleiding (Synarchis) ingehuurd die de algehele coördinatie van de werkzaamheden verzorgt. De uitvoering is belegd bij een hoofdaannemer (ASC Sports and Water). Deze hoofdaannemer zet weer diverse specialistische leveranciers in om de werkzaamheden uit te voeren. Het gehele project is opgeknipt in deelprojecten waarvan dit veld er 1 is. De basis voor de uitvoering is een programma van eisen (PVE). Hierin staat verwoord waar het veld aan moet voldoen. Dit is een stevig boekwerk waar alles in staat beschreven. Van grondsamenstelling, het drainagesysteem, beregeningsinstallatie, hekwerk, ballenvangers, dugouts etc. Alles staat in detail beschreven. Onze mensen van de onderhoudsploeg hebben daar een flinke bijdrage aangeleverd. Dit leverde soms discussie op met de projectleiding maar altijd in goede sfeer en met oog voor de bal. Op basis van het PVE is uiteindelijk het werk uitgevoerd. De voorbereiding heeft een paar jaar geduurd en met de daadwerkelijke aanleg is begonnen in maart jongstleden en nu ligt er een prachtig veld.''

  Hoe heb je de afgelopen maanden beleefd en welk gevoel overheerst er nu?
  ''
  Ik heb eerder wel eens vermeld dat het project onderweg veel hobbels is tegengekomen en er moest sowieso veel werk worden verzet om het veld überhaupt aan te kunnen leggen. Denk hierbij aan het omleggen van de waterwegen, wandelpaden en het kappen van bomen.  We zijn inmiddels al flink wat jaren onderweg met het project en het heeft veel geduld gevraagd van ons als vereniging. Ik ben dan ook blij dat we nu eindelijk een 6e veld hebben en ben dan daar zeer trots op. Temeer omdat dit het eerste veld is van het gehele project wat wordt opgeleverd. Heb dan ook de hoop en verwachting dat dit als een katalysator kan dienen voor een versnelde uitvoering van de rest van het project. We zijn er immers nog niet. Onze 5e kunstgrasveld moet nog worden aangelegd en de Hockey krijgt op de locatie van ons huidige 5e veld een tweetal prachtige nieuwe hockeyvelden. De realisatie hiervan staat gepland op het voorjaar 2023 en de oplevering van de nieuwe velden volgt dan in de zomer.''

  Hoe wordt er gebruik gemaakt van het veld de komende periode?
  ''
  Op nieuwe spullen moet je zuinig zijn en dit geldt ook voor ons nieuwe veld. De grasmat moet nog even flink doorgroeien om echt stevig te worden. En dat vraagt een goede balans tussen enerzijds de belasting van het veld en anderzijds de rust die het krijgt. Te veel belasting betekent dat het veld wordt beschadigd en te weinig belasting is ook weer niet goed. Kortom daar moeten we met verstand mee omgaan. We zullen in de beginfase het veld dus niet maximaal gaan belasten en in het weekend maar een paar wedstijden erop in plannen. Dat zullen voornamelijk jeugdwedstrijden zijn.  Omdat veld 5 de komende maanden nog onze beschikking staat kunnen we die ook inzetten voor wedstrijden en trainingen. Op het nieuwe veld zal overigens niet worden getraind.''

  Het veld wordt feestelijk geopend. Wat mogen we verwachten?
  ''
  Een mijlpaal als dit moet worden gevierd en daarom een feestelijke opening. En dat op de dag dat we als club 90 jaar bestaan. Hoe mooi wil je het hebben. Daarom hebben de Wethouder van Sport en Burgemeester uitgenodigd. Uiteraard zijn ook de partijen die het project gerealiseerd hebben aanwezig. Ook de andere verenigingen zijn uitgenodigd. En natuurlijk de mensen van onze eigen onderhoudsploeg. Dit doen we bij het nieuwe veld. Naast een mooie toespraak van onze voorzitter vindt er een ludieke openingshandeling plaats door de Wethouder van Sport. Met de eerste omwenteling van de bal door de 7 tegen 7 ploeg wordt het veld daarna officieel in gebruik genomen. Uiteraard wordt er geproost op de ingebruikname van het veld. Belangstellenden zijn van harte welkom om aanwezig te zijn bij de opening.''

  Donderdag 25 augustus om 16.50 opening nieuw veld.
  Start wedstrijd 7 tegen 7 om 17.00 uur.